Befolkningens tv-pakker er blevet slankere

Det seneste halvandet år har otte procent af befolkningen opsagt eller reduceret tv-pakken. Især de 30-39-årige har skåret i kanalpakkerne – her har 14 procent færre kanaler i dag.

Det seneste halvandet år har otte procent af befolkningen opsagt eller reduceret tv-pakken. (Foto: Mew © Type 1)

De senere år har streamingtjenester som Netflix indtaget det danske tv-marked i en lind strøm, og det er til dels gået ud over de klassiske tv-distributører. Det seneste halvandet år er otte procent af befolkningen mellem 15 og 70 år nemlig enten blevet cable cuttere eller cable shavere. Det viser tal fra DR Medieforsknings rapport ’Medieudviklingen 2014’, som er udkommet i dag.

Cable cuttere er et udtryk for dem, som skærer tv-kablet over og dropper tv-pakken. Den gruppe er relativt lille. Langt flere vælger derimod at reducere størrelsen på deres pakke – de kaldes på godt nydansk cable shavere.

Kun to procent af befolkningen er blevet cable cuttere det seneste halvandet år, og det er primært de yngste tv-seere, som vælger at droppe tv-kanalerne. Omkring fem procent i tyverne og trediverne er cable cuttere, mens tallet er tæt på nul for folk over 40 år.

Og der kan være flere skjulte cable cuttere blandt de 15-29-årige, da en stor del af aldersgruppen er flyttet hjemmefra uden at oprette en ny tv-pakke. Derfor har de ikke haft mulighed for at blive cuttere, da de ikke har haft et kabel at klippe. Ifølge en undersøgelse af Analyse Danmark for DR Medieforskning har kun 65 procent af de unge en betalt tv-pakke i husstanden mod 85 procent for hele befolkningen.

Unge børnefamilier barberer tv-pakken

Mens et totalt fravalg af tv-kanaler altså hører til sjældenhederne i dag, er det mere udbredt at slanke tv-pakken. Den gruppe består af seks procent af befolkningen, og fænomenet er mest udbredt blandt de 30-49-årige. Gennemsnitsalderen for en shaver er derfor højere end for en cutter.

Ser man samlet på gruppen af shavere og cuttere, så har otte procent af befolkningen enten opsagt eller slanket deres tv-pakke inden for det seneste halvandet år. Men tager man de 30-39-årige, som består af mange børnefamilier, er andelen oppe på 14 procent.

Derudover er der en stor gruppe, som overvejer enten at beskære eller helt fravælge deres tv-pakke. Den gruppe består af yderligere 11 procent af befolkningen, og der er – ligesom i gruppen af shavere – en overvægt af 30-49-årige i den gruppe.

Det er altså samlet set cirka hver femte, der enten har ændret eller overvejer at drosle ned for tv-abonnementet det seneste halvandet år.

Cuttere og shavere strømmer til streaming

Men ser cable cuttere og cable shavere så mindre tv? Ikke nødvendigvis.

Ifølge ’Medieudviklingen 2014’ har især cuttere et massivt forbrug af streamingtjenester og cirka 84 procent bruger dem mod 60 procent for hele befolkningen. De har særligt taget Netflix til sig. Her er udbredelsen oppe på 61 procent blandt cable cutterne mod den samlede befolknings 27 procent.

Også cable shaverne strømmer til de nye tjenester – syv ud af 10 af dem er aktive streamere. I den gruppe bruger 36 procent Netflix, mens også DRs streamingtjeneste, DR TV, og Viaplay er mere udbredt i den gruppe end i den øvrige befolkning.

Økonomi er hovedårsagen bag mindre tv-pakker

”Den primære årsag til, at befolkningen har skåret ned i deres tv-pakke eller helt afmeldt tv-signalet, er penge. 62 procent af dem, som har skiftet, peger på økonomi som hovedårsagen til deres skifte, mens 49 procent begrunder beslutningen med, at de ikke så alle kanalerne,” siger stedfortrædende forskningschef Dennis Christensen fra DR Medieforskning, der har set nærmere på fænomenet sammen med kollegerne Jacob Lyng Wieland og Uffe Høy Svenningsen.

Streamingtjenesterne kommer på en tredjeplads med 37 procent, men de spiller formentlig også en rolle ved de to andre begrundelser. For sammenligner man gruppen, som har cuttet eller shavet, med dem, som fortsat overvejer, om de skal gøre noget, fremhæver begge grupper økonomi, og at de ikke ser alle kanalerne, som de primære motivationsfaktorer.

Der, hvor grupperne adskiller sig, er i forhold til de nye streamingtjenester. Det er en mere udbredt motivation for dem, der har handlet, at de er begyndt at streame mere (37 procent), end det er blandt overvejerne (26 procent).

Ifølge DR Medieforskning kan man derfor sige, at streamingtjenesterne har været med til at få folk til at gå fra at overveje at gøre noget til rent faktisk at handle. Streamingtjenesterne er altså ikke så meget en direkte konkurrent til betalte tv-kanaler, men snarere en katalysator, som får befolkningen til at overveje, om de betaler for meget eller har for mange kanaler, de ikke bruger.

Se flere tal og læs hele rapporten ’Medieudviklingen 2014’ på dr.dk/publikationer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk