Blind bruger tester dr.dk

En række workshops skal få DR's medarbejdere til at tænke tilgængelighed ind i udviklingen af digitale produkter helt fra begyndelsen.

Kelmend Doko og Mathilde Bjerg fra DR's Testteam hører om Ulrik Madsens erfaringer med dr.dk. Foto: DR. (Foto: Anne Katrine Føge Jensen)

DR er gået i gang med workshops for medarbejdere med fokus på, hvordan medarbejdere inden for blandt andet UX, Design og Udvikling kan styrke tilgængeligheden på DR's digitale platforme.

Medarbejdere skal på skift tilrettelægge og afvikle workshops, som gør medarbejderne klogere på tilgængelighed.

UX og Design var omdrejningspunktet for den første workshop, hvor medarbejderne blandt andet fik demonstreret, hvordan en blind navigerer på dr.dk. Og det var ikke hvem som helst, der demonstrerede det.

Ulrik Madsen har stærkt nedsat syn og studerer til dagligt Computer Science på Københavns Erhvervsakademi. Han har i de seneste 10 uger været i virksomhedspraktik i DR, hvor han har været en del af DR’s Testteam. Her har han gjort DR opmærksom på tilgængelighedsudfordringer i DR’s digitale produkter. Samtidig – og lige så vigtigt - har han lært DR’s medarbejdere om webtilgængelighed ud fra hans eget perspektiv.

- Ulrik har de kompetencer, vi har brug for, og samtidig kan han bringe sig selv i spil på en helt særlig måde. Med ham får vi viden og inputs, vi aldrig ville have fået ellers, fortæller Marie Junge Ernst, projektleder for tilgængelighed.

Skal tænke tilgængelighed ind fra start

Hun håber, at erfaringerne fra mødet med en bruger som Ulrik Madsen og de mange workshops kan løfte tilgængeligheden på DR's digitale platforme.

- Vi laver de her workshops, fordi vi gerne vil øge kompetencerne blandt medarbejdere og samarbejdspartnere, der skal gøre DR’s digitale produkter tilgængelige. Vi har i de seneste år arbejdet med at tænke tilgængelighed ind i produktudvikling fra start – det fokus øger vi markant nu.

- Workshoppene er med til at opbygge en endnu stærkere fælles forståelse for webtilgængelighed, og den fælles forståelse hjælper ikke kun skærmlæserbrugere – det er til gavn for alle DR’s brugere. Der har været stor opbakning til konceptet, som er frivilligt at deltage i. Det vidner om en stor interesse for området i organisationen, siger Marie Junge Ernst.