Campingvogn spiller særlig rolle i østjysk valgdækning

DR Østjyllands campingvogn har været rundt i distriktets 10 kommuner og dannet rammen om møder med borgerne. Nu bringer campingvognen så borgernes dagsorden til debat hos politikerne. Vi var med i Odder Kommune.

  • Tilrettelægger Anders Messer og vært Eva Dalgaard Andreasen er ankommet med DR Østjyllands campingvogn til Odder Rådhus (Foto: Lars Møller Hansen)
  • Under debatten skal politikerne markere med grønne og røde kort, om de er enige eller uenige i forskellige udsagn, hvorefter Eva Dalgaard Andreasen beder dem uddybe. (Foto: Lars Møller Hansen)
  • Her er det Ditte-Marie Thejsen fra Enhedslisten, der får mulighed for at uddybe sine synspunkter. (Foto: Lars Møller Hansen)
  • Martin Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti forholder sig til eftermiddagens temaer på rådhuset i Odder. (Foto: Lars Møller Hansen)
1 / 4

Torsdag eftermiddag ruller den lyseblå campingvogn fra DR Østjylland ind foran rådhuset i Odder. Om en times tid skal vært Eva Dalgaard Andreasen og tilrettelægger Anders Messer sende to en halv times radio fra rådhuset med kandidater, der stiller op til kommunalvalget i Odder Kommune.

For to måneder siden var campingvognen også på besøg i Odder – omkring 100 meter fra rådhuset foran byens Kvickly.

- Dengang brugte vi den til at skabe en slags borgermøde. Mange forskellige mennesker kom forbi og fortalte om, hvad der er vigtigt i deres liv, og hvad de ønsker skal stå øverst på den politiske dagsorden. Det blev skrevet ned på en række kort, som vi efterfølgende tog med hjem på redaktionen. Her er vi gået klassisk journalistisk til værks og undersøgt, om der er hold i det, folk siger, eller om det ’bare’ er en fornemmelse. Og nu tager vi så det, folk har sagt, og går ind på rådhuset med det, fortæller Eva Dalgaard Andreasen.

Hjemløse og teenagere kom forbi

Sammen med de forskellige kommuneansvarlige på DR Østjylland har hun og campingvognen været rundt på denne måde i de 10 kommuner, som distriktet dækker. Og her i dagene frem mod valget bliver to-tre temaer, som er opstået ved campingvognen, eller som der er en massiv journalistisk dækning af, så debatteret blandt kandidater fra alle partier og lister i de enkelte kommuner. Det sker i P4 Østjyllands eftermiddagsflade.

- Det giver vildt god mening at gøre det sådan her. Det giver et andet realitetstjek at være ude med campingvognen og møde borgerne. Det er virkelig godt at snakke med så mange forskellige mennesker, så mange forskellige steder i vores område. Journalister og politikere kan godt have en tendens til at bevæge sig i lukkede cirkler og i vores eget segment. Men her er folk, høj som lav, kommet hen til os. I Odder talte vi eksempelvis med både hjemløse og teenagere, som ellers ikke synes, der bliver lyttet til dem, og de var rigtig glade for at blive hørt. At vi kommer ud og møder folk på den måde gør en forskel, både når det handler om at finde de gode historier, og når det handler om at finde nye kilder, siger Eva Dalgaard Andreasen.

Lige nu er hun og Anders Messer ved at gøre foyeren på Odder Rådhus klar til de syv kandidater, der skal debattere denne eftermiddag. Høje caféborde bliver stillet an, de får en papirdug på og flasker med vand.

Flere værdier skinner igennem

Emnerne i dag er, hvordan politikerne vil rekruttere og fastholde pædagoger, om der er de rigtige fritidstilbud til børn og unge og hvordan kandidaterne forholder sig til en mulig Kattegatforbindelse.

- Kongstanken med at gå til valget på denne måde er blandt andet at gøre op med politikerleden i befolkningen, hvor det for nogle kommer dertil, at de ikke gider høre på politikerne. Byrådsmedlemmerne er i hverdagen ofte gode til at finde løsninger og er vant til at løse problemer sammen. Derfor orienterer vi os mod løsninger i debatterne med kandidaterne. Vi har ikke opfundet den dybe tallerken, men vi har nogle værdier, vi gerne vil have igennem: Vi vil forklare problemstillingen, som folk har peget på. Vi vil forstå, hvorfor det er blevet et problem i kommunen – det kan også være et problem, som egentlig er opstået ud af noget positivt, fx højere fødselsrater eller tilflytning. Vi vil stille de relevante politikere til ansvar. Og så vil vi pege fremad – vi spørger: hvad vil politikerne gøre med det, de har, siger Eva Dalgaard Andreasen.

Klokken har passeret 15, og udsendelsen er i gang. Debatten mellem kandidaterne er livlig, og i pauserne - når lytterne får et stykke musik, det regionale nyhedsoverblik eller Radioavisen – fortsætter politikerne ivrigt snakken med hinanden i foyeren.

Gider ikke mudderkastning

Redaktør Anne Øllgaard følger udsendelsen hjemme på redaktionen i Aarhus.

- Vores overordnede formål er at hjælpe de borgere, der er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds. Derfor har vi for det første forsøgt at give borgerne mulighed for at sætte dagsordenen. Vi tager lytterne seriøst og har været ude at snakke med dem, der hvor de er. Temaerne for debatterne er, hvad borgerne mener er vigtige emner for dem – ikke hvad politikerne mener, der kan rykke stemmer. For det andet gider vi ikke mudderkastning. Det skal være noget, lytterne kan få noget ud af. Vi vil ikke skrue op for dramaerne, men i stedet søge konstruktive løsningsforslag. Derfor vil vi ikke kun høre, hvordan politikerne er uenige, vi spørger dem også, hvordan de ser mulige samarbejder på kryds og tværs af blokke og partier, siger Anne Øllgaard.

På Odder Rådhus har Eva Dalgaard Andreasen og Anders Messer sat en tavle op foran politikernes caféborde. Udsendelsen nærmer sig slutningen, og her får de syv kandidater lov til at gøre som borgerne, der lagde vejen forbi campingvognen: De skal udfylde et papkort med, hvad de vil have øverst på dagsordenen og sætte kortene på tavlen. Og så får de hver 30 sekunder til at uddybe, hvad de har skrevet.

Eva Dalgaard Andreasen fortæller, at debatterne er præget af god stemning:

- Politikerne synes, det er fedt med en mulighed for at diskutere de ting, som ligger borgerne nært. Og kandidaterne er gode til at anerkende de andres tilgange og løsningsforslag. Vi stiller spørgsmål – også kritiske – men vi er mere interesserede i samarbejde og løsninger end uenigheder.

Klokken 17.30 kan hun runde dagens udsendelse af:

- Tusind tak fordi I kom – og god valgkamp, siger Eva Dalgaard Andreasen, og kandidaterne kvitterer med klapsalver.

Herefter pakker hun og Anders Messer udstyret sammen, og i aftenmørket og småregnen triller campingvognen ud fra parkeringspladsen ved Odder Rådhus med kurs mod Aarhus, inden den igen skal ud til en ny debat i en anden østjysk kommune.

FacebookTwitter