Citatundersøgelse viser at alle citerer alle

Der er flest egenproducerede historier på dr.dk og tv2.dk, viser undersøgelse fra Roskilde Universitet.

Andelen af egenproducerede historier på dr.dk er 39 procent, viser undersøgelsen. (Foto: DR © Type 1)

Kulturministeriet offentliggjorde tirsdag en større undersøgelse af mediebranchens praksis, når det gælder brugen af citathistorier. Undersøgelsen, som er udarbejdet af forskere fra Roskilde Universitet, viser at der ikke er væsentlige forskelle på brugen af citathistorier de store netmedier imellem.

Historier med eksplicit mediekilde – altså historier hvor et medie nævner et andet som kilde – udgør over halvdelen af netmediernes nyhedshistorier. Og det gælder vel at mærke på tværs af alle netmedierne, konkluderer undersøgelsen.

Men ser man til gengæld på andelen af egenproducerede historier, så er det tydeligt, at dr.dk (39 procent) og tv2.dk (43 procent) har flest egenproducerede artikler. Mens morgenaviserne (28 procent) og nichemedierne (16 procent) i den anden ende af skalaen har en mindre andel.

”Jeg er naturligvis glad for, at vi nu har fået belyst, hvordan citater bliver brugt i branchen – og for at blive bekræftet i, at vi alle sammen handler nogenlunde ens i brugen af hinandens historier. Undersøgelsen viser, i virkeligheden, hvad tidligere analyser også har peget på: Nemlig det faktum, at ingen af de hjemlige netmedier har noget at lade hinanden høre, når det handler om at citere andre medier. Vi er alle en del af et samlet ”nyheds-økosystem”, hvor man citerer og bliver citeret,” siger DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Fakta på bordet

Hun glæder sig samtidig over, at fakta kommer på bordet og at undersøgelsen rammer en pæl igennem brancheorganisationen Danske Mediers nylige kampagne.

”Man har forsøgt at tegne et billede af, at DR uretmæssigt kopierer dagbladenes nethistorier. Det er ikke tilfældet, og det har vi nu endnu en undersøgelse, som viser. Jeg håber, at vi med denne undersøgelse får mulighed for at diskutere de reelle udfordringer på nyhedsområdet på tværs af branchen – og som jo i høj grad handler om, at flere og flere danskere bruger meget mere tid på de store amerikanske sites end på danske nyheds-sites,” siger generaldirektøren.

Undersøgelsen af de danske netmediers citatpraksis er bestilt af Kulturministeriet og gennemført af lektor Mark Blach-Ørsten og lektor Ida Willig fra Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet. 

Facebook
Twitter