Danskerne har skruet op for den digitale radiolytning

Hvor 90 procent af radiolytningen foregik på FM i 2010, er tallet nu 76 procent, fremgår det af ’Medieudviklingen 2013’ fra DR Medieforskning. Flere lyttere til P7 Mix er noget af forklaringen på den digitale fremgang.

Signe Muusmann er vært for ’P7 Morgenmix’, og P7 Mix og flere lyttere til kanalen er en væsentlig årsag til den digitale fremgang i 2013. (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)

Når radiolytterne tænder for radioen, er det i stigende grad en digital radio, de hører musik og tale fra, mens de i dalende grad får lyden serveret af en gammel FM-radio.

Hvor 90 procent af radiolytningen foregik på FM i 2010, er tallet nu 76 procent, fremgår det af rapporten ’Medieudviklingen 2013’, som DR Medieforskning udgiver senere i januar.

I 2013 er den digitale radiolytning til DR øget med lidt over to minutter, så hver dansker nu hører 15 minutters radio digitalt dagligt fra DR.

”Forklaringen på stigningen skal i høj grad findes i, at den mest lyttede kun-digitale kanal i landet, P7 Mix, har haft lytterfremgang. Hvor den i snit blev hørt af 420.000 om ugen i 2012, er gennemsnittet vokset til 570.000 lyttere sidste år. Fremgangen har samtidig betydet, at den samlede digitale lytning er vokset,” forklarer medieforsker Dennis Christensen fra DR Medieforskning, der har set nærmere på danskernes radiolytning sidste år.

P7 Mix stod for 20 procent af den digitale lytning i Danmark i 2013, fremgår det af rapporten, og det er en markant fremgang i forhold til 2012, hvor P7 Mix tegnede sig for 13 procent.

”Selv om den digitale andel af lytningen er steget, er der fortsat ikke meget, der tyder på, at den samlede digitale andel af lytningen når op i nærheden af 50 procent, som er sat som mål for, hvornår man skal diskutere at slukke for FM-senderne i Danmark. Jokeren i det spil er P4, som godt nok står for 10 procent af den digitale lytning, men har potentiale til en del mere,” siger Dennis Christensen.

Spændende at følge

Fra politisk hold lagde Kulturstyrelsen i 2013 en ny køreplan for digital radio i Danmark og for en overgang til den såkaldte DAB+-standard. Beslutningen betyder blandt andet, at P4 vil kunne komme på DAB inden for overskuelig fremtid.

”P4 står for 41 procent af danskernes radiolytning, og det bliver spændende at følge, hvilken effekt, det får for den digitale lytning,” mener Dennis Christensen.

To minutter mindre

Ifølge ’Medieudviklingen 2013’ skete der helt generelt det, som også er sket i snart en årrække: nemlig at radioforbruget faldt svagt sidste år – fra en time og 59 minutter pr. dag pr. dansker i 2012 til en time og 57 minutter i 2013.

”Tallet dækker alle danskere, men også de, der rent faktisk er lyttere, hører færre minutter. Kombinationen af færre lyttere og mindre lytning blandt de, som fortsat lytter, gør, at radiomediet er i tilbagegang,” siger Dennis Christensen.

Andelen af danskere, der hører et eller andet i radioen i løbet af en uge, er 92 procent – et halvt procentpoint mindre end i 2012.

For første gang i den tid, lyttertallene er blevet målt elektronisk, har de lokale kommercielle radiostationer nu samlet en højere lytterandel end de nationale kommercielle kanaler.

”Samlet set betød det, at kommerciel radio gik en smule tilbage – fra 22,7 procent af radiolytningen til 22,1 procent i 2013. De lytterandele, som de kommercielle har tabt, er blevet fordelt mellem DR og Radio 24syv, der havde en lille fremgang sidste år,” forklarer Dennis Christensen.

 

Facebook
Twitter