Danskerne har stadig tiltro til medier – trods fake news

Selv om de har fået meget omtale, er det kun hver fjerde, der – ifølge dem selv – er stødt på falske nyheder. Og 68 procent har tillid til de danske nyhedsmedier, fremgår det af rapporten ’Medieudviklingen 2017’.

Vært Erkan Özden og de øvrige på TV-Avisen kan glæde sig over, at danskerne mener, at TV-Avisen på DR1 har den største troværdighed af alle danske nyhedsmedier. Erkan Özden har for øvrigt også arbejdet med ”fake news” i projektet ’I sandhedens tjeneste’, hvor han har drøftet og debatteret falske nyheder med unge over hele landet. (Foto: Lars E Andreasen © Type 1)

Befolkningen har ikke mistet fidusen til de danske medier, selv om der blev skrevet og sagt utroligt meget om falske nyheder – fake news – i 2017.

Trods stor bevågenhed er kun godt hver fjerde dansker, ifølge deres eget udsagn, stødt på falske nyheder, og helt overordnet er der ikke sket alverden med danskernes opfattelse af mediernes troværdighed, fremgår det af rapporten ’Medieudviklingen 2017’, som DR Medieforskning netop har udgivet.

”Faktisk er der en svag tendens til, at befolkningen har stigende tiltro til medierne – både overordnet og til de konkrete nyhedsprodukter. En undersøgelse, som vi har gennemført i DR Medieforskning viser, at tiltroen til dansk journalistik er højere, end den nogen gange bliver udlagt som,” noterer medieforskerne Dennis Christensen og Tina Skov Gretlund i rapporten.

I undersøgelsen angiver 68 procent, at de har meget høj eller høj tillid til de danske nyhedsmedier, og under fire procent angiver, at de i mindre grad eller slet ikke tror på dem.

”Danskerne har generelt størst tillid til de klassiske nyhedsplatforme. Det er også tilfældet blandt unge, selv om de unge i stort omfang får nyheder via sociale medier. Det kan udlægges som en god kildekritisk sans hos den danske befolkning – unge som gamle,” mener Dennis Christensen og Tina Skov Gretlund.

Afsenderne af nyheder på radio og tv er klassiske publicister eller public service-institutioner, som langt de fleste danskere har et forhold til.

Godt og skidt på net og sociale medier

”Omvendt ved folk godt, at indholdet, som spredes via internettet og de sociale medier, både kan være godt og skidt,” siger Tina Skov Gretlund og Dennis Christensen, der mener, at evnen til at skelne platformene og deres troværdighed fra hinanden skyldes, at danskerne også er meget oplyst folkefærd.

”Stort set alle danskere bruger nyheder dagligt, og de bruger mange forskellige platforme. I snit bruger en dansker over tre medieplatforme om dagen til nyheder, så en historie vil oftest blive belyst fra flere vinkler af forskellige nyhedsformidlere. Det er ikke en garanti for, at danskerne kan undgå at støde på fake news, men det er med til at sikre, at potentiel misinformation har sværere ved at stå uimodsagt,” siger de to medieforskere.

De fremhæver, at flere danskere fremhæver i DR Medieforsknings undersøgelse, at de netop benytter adskillige nyhedsmedier og derved selv laver en form for faktatjek.

I DR Medieforsknings undersøgelse svarer 28 procent, at de har oplevet fake news i en hvilken som helst definition af begrebet. Det betyder altså med andre ord også, at det er tre ud af fire danskere, der efter deres egen opfattelse ikke er stødt på ”narre-nyheder”, som man måske kunne kalde dem.

”Det er særligt de yngre danskere, der mener, de har oplevet falske nyheder, og det er netop også denne gruppe, der i højere grad end andre bruger sociale medier,” mener Tina Skov Gretlund og Dennis Christensen.

Hele artiklen om vores tillid til nyhedsmedierne kan ses her

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk