De unge bruger DR mere

Brugen af DR er steget det seneste år. I gennemsnit brugte befolkningen ni minutter mere om dagen på DR’s platforme i første halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Og relativt set er det blandt de unge, stigningen er markant størst.

DR3’s programmer er nogle af de mest streamede på DRTV. Lige nu er blandt andet programserien 'Petra får en baby', som er meget set. (DR Produktion © Type 2)

I januar 2017 lancerede DR Medieforskning i samarbejde med Kantar Gallup den såkaldte ’360 graders- undersøgelse’. Undersøgelsen gav for første gang løbende målinger af danskernes brug af DR’s tilbud på tværs af platforme, og der er fremgang på en række områder, hvis man ser på udviklingen sammenlignet med samme periode sidste år.

Flere minutter i selskab med DR

Undersøgelsen viser, at hele befolkningen generelt bruger mere tid på DR i dag end for et år siden. Hvor de i første kvartal af 2017 brugte 176 minutter dagligt på DR, er det i samme kvartal et år senere steget til 185 minutter. Det er brugen af DR’s digitale tilbud, der er vokset mest på tværs af målgrupper.

Samtidig var det blandt de unge, at væksten var størst. Der er generelt hård international konkurrence om de unges medieforbrug, og mens flere og flere af dem fravælger det klassiske tv-apparat, så har de unge vendt deres opmærksomhed mod DR. De 15-31-årige tilbragte 105 minutter om dagen i selskab med DR i første kvartal af 2018 mod 97 minutter i samme periode sidste år. DR nåede også ud til lidt flere, nemlig 90 procent ugentligt mod 89 procent året før.

Mest markant er imidlertid, at stigningen er klart størst i den yngre del af den unge gruppe, de 15-24-årige. Her er der, ifølge undersøgelsen, sket en stigning på næsten 50 procent i den tid, som de unge siger, de bruger på DR. Der er tale om en mindre gruppe i undersøgelsen, og derfor er usikkerheden større, men tendensen er meget klar – der er sket en stigning i de unges brug af DR.

Den øgede opmærksomhed fra de unge kan også ses i DR’s årlige måling af befolkningens syn på DR. Her er der nemlig også sket en udvikling i de 15-24-åriges opfattelse af, hvilken dansk medieudbyder der er vigtigst for dem. Mens det i 2016 var 43 procent af de unge, der svarede, at DR er den vigtigste medieudbyder for dem, så er det i 2018 steget til hele 49 procent.

Det glæder DR’s mediedirektør Henriette Marienlund:

DR har masser at tilbyde de unge, og det er for mig helt afgørende, at vi kan levere indhold, der er relevant for dem, der hvor de er. Det har vi arbejdet hårdt på i de seneste år med ikke mindst DR3’s programmer og vores digitale tilstedeværelse, og det ser nu ud til at bære frugt. DR3’s programmer er blandt de mest streamede på DRTV, og vi kan se, at de unges brug af vores radiotilbud også er steget.”

Skred i mediebrugen

Hun understreger dog samtidig, at trods de gode takter, er DR stadig langt fra at have løst udfordringen med de unge.

”Der er tegn på, at vi gør noget rigtigt, og at de unge ser, at det indhold, DR laver, skiller sig ud. Men der er et kæmpestort skred i gang i mediebrugen, og de unge går i spidsen. Det løser vi kun, hvis vi er i stand til at bygge videre på de erfaringer, vi har høstet i de seneste år,” siger Henriette Marienlund.

’360 graders-målingen’ gennemføres af Kantar Gallup for DR. Den adskiller sig fra de mediespecifikke målinger ved, at den ikke er elektronisk registreret, men baseret på de adspurgtes egen oplysning om brug, hvor der spørger 1.000 personer om måneden kontinuerligt. På både radio, tv og net er der løbende elektroniske målinger af brugen, men ’360 graders-målingen’ er den eneste, som måler brugen på tværs af platforme.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter