Det mener DRs formand om udspil om DR

”Besparelser i størrelsesordenen 12,5 procent vil få mærkbare konsekvenser for brugerne,” mener DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen.

DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen mener, at der både er fordele og ulemper ved licens og skattefinansiering. (Foto: Lars Schmidt © Type 1)

DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen kommenterer i Politiken 7. december et forslag fra regeringen om at beskære DR og omlægge licensen til en skattefinansiering. Han uddyber her sit synspunkt.

Michael Christiansen påpeger, at der ikke er offentliggjort en konkret aftale, og at detaljerne i en sådan samt et kommende medieforlig derfor ikke er kendt.

»Jeg går ud fra, at det er et udspil til forligsforhandlinger i en bredere kreds, og vi afventer derfor resultatet af sådanne forhandlinger. DR har altid og vil også fremadrettet løse den opgave, Folketinget definerer. Men jeg vil gerne helt klart sige, at besparelse som den nævnte i størrelsesordenen 12,5 procent over fire år er ganske omfattende og vil berøre alle dele af DR. Det vil derfor desværre ikke kunne gennemføres uden også at få mærkbare konsekvenser for brugerne. I en tid, hvor behovet for dansk kvalitetsindhold er vigtigere end nogensinde, vil jeg desuden påpege, at der i givet fald vil blive tale om betydeligt større besparelser, end andre kulturinstitutioner pålægges i disse år. Det, synes jeg. grundlæggende er beklageligt,” siger Michael Christiansen.

Fordele og ulemper

I artiklen præsenteres desuden et forslag om at omlægge licensen til fremover at blive en skattefinansiering. Til det siger bestyrelsesformanden:

”Som jeg også tidligere har udtalt, er der bestemt både fordele og ulemper ved licens og skattefinansiering. Fordelen ved skattefinansiering er, at det er en mere effektiv og socialt mere lige opkrævning. Det er imidlertid afgørende, at man værner om mediernes uafhængighed og fastholder armslængden mellem politikere og medier. Det vil derfor være af stor betydning, at man fortsætter med flerårige aftaler på dette område,” siger Michael Christiansen.

En endelig medieaftale forventes at blive indgået i løbet af foråret 2018 og vil gælde fra 2019 til 2022.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk