Digital omstilling betyder afskedigelser i DR

DR følger sin digitale plan og investerer endnu mere i DRTV og DR LYD. De øgede digitale investeringer vil også betyde afskedigelser.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

I 2021 lancerede DR sin plan for digital udvikling, der skal forandre DR til en fuldt ud digital public service-institution. Som en del af den plan skal DRTV og DR LYD styrkes markant og sikre, at DR’s digitale indhold bliver opdaget, set og lyttet til af flest muligt.

Det skal ses i lyset af massiv konkurrence fra blandt andet de store internationale streamingtjenester, hvor det er afgørende, at DR’s digitale tilbud i kvalitet, indhold og funktionalitet kommer til at stå stærkere.

Styrkelsen af DR’s digitale tilbud med et større tocifret millionbeløb betyder, at der bliver taget nye skridt i DR’s indholdsområder DR Nyheder og DR Kultur, Børn og Unge. Det skal både frigøre flere midler til digital udvikling og også sikre, at begge områder har de helt rigtige kompetencer til at udvikle digitale formater og programmer.

- Det er helt afgørende, at vi investerer mere i DRTV og DR LYD, så de bliver levende og attraktive digitale indgange til vores indhold, der inviterer danskerne indenfor, giver dem en personlig oplevelse og sikrer, at de vender tilbage igen og igen. Vi skal sikre, at flest mulig både opdager, ser og hører det gode indhold, vi laver hver dag, og det kræver investeringer, siger DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

DR har i sinde at afskedige 60-70 medarbejdere. Cirka 40-45 i Kultur, Børn og Unge og 20-25 i Nyheder. DR planlægger også at omplacere medarbejdere. Nogle afskediges eller omplaceres, fordi det, de laver, ikke skal laves mere - andre, fordi indhold skal udvikles og produceres på nye måder.

Stigende udgifter til musikrettigheder

Endelig kigger DR ind i markant stigende udgifter til musikrettigheder og et fald i indtægter fra inddrivelse af gammel licensgæld. Det betyder alt i alt færre midler til programproduktion i 2023 og frem, men flere midler til den digitale udvikling. - Det er bestemt ikke rart at skulle tage afsked med gode medarbejdere, men det er helt nødvendigt for at sikre, at vi fortsat kan udvikle vores digitale tilbud til danskerne, siger Maria Rørbye Rønn.

Der vil være såkaldt sindedag tirsdag den 6. september. Den dag får medarbejdere, som DR har i sinde at afskedige eller omplacere, besked.

Samme dag offentliggør DR yderligere informationer om de konkrete ændringer. Der blev i forlængelse af lanceringen af DR’s digitale plan i oktober 2021 frigjort midler fra DR’s administrative funktioner. Denne gang er fokus på indholdsområderne.