DR bruger mindre strøm end tidligere

Siden 2011 har DR mindsket sit strømforbrug takket være blandt andet LED-lys og kold natteluft. Medarbejderne skal dog blive bedre til at slukke lys og udstyr, inden de går hjem.

  • Nogle seerne vil måske lægge mærke til, at lyset i TV Avisen har ændret sig. (Foto: Kirsten Stubbe-Teglbjærg)
  • Det er, fordi de varme glødelamper i tv-studiet er blevet udskiftet med de strømsparende LED-lamper (Foto: Kirsten Stubbe-Teglbjærg)
1 / 2

DR har siden 2011 reduceret sit forbrug af elektricitet, viser

DRs
seneste årsrapport.

Rapporten fortæller, at der i perioden fra 2011-2016 er sket en reduktion af

DRs
samlede elforbrug på cirka 14 procent. Alene fra 2015 til 2016 er elforbruget reduceret med cirka 650 MWh, hvilket svarer til cirka 130 parcelhuses årlige elforbrug.

Når DR sparer penge på elregningen, kan der gå flere penge til at producere programmer til radio og tv, ifølge Poul Holt Pedersen, der er chef i DR Ejendomme & Service:

”Vi har arbejdet intensivt på at

nedbringe
energiforbruget for at
minimere
miljøbelastningen og frigive penge til bedre indhold til radio, tv og web. Fra 2011 til 2017 har vi i sparet cirka ni millioner kroner på energi samt fået 0,6 millioner i energitilskud fra staten,” siger Poul Holt Pedersen fra DR Ejendomme & Service, der står for driften af
DRs
bygninger og serviceydelser over hele landet.

Energitilskuddet hører under den statslige energispareordning, hvor virksomheder som DR kan få

tilskud
til at lave
tiltag
, der reducerer deres energiforbrug, såsom udskiftning af en varmekilde.

Nøglen til en mindre elregning

Det reducerede strømforbrug skyldes blandt andet, at

DRs
driftsafdeling har investeret i mere energibesparende installationer.

”I DR Ejendomme & Service har vi investeret i bevægelsesfølere, LED-belysningskilder og mere effektive pumper og ventilatorer, men også ved at vi har optimeret på den daglige drift, så vi for eksempel bruger gratis kold natteluft eller

grundvand
til køling i stedet for at tænde for vores strømslugende køleanlæg,” fortæller Poul Holt Pedersen.

Arbejdet med at gøre

DRs
energiregnskab mindre er dog slet ikke færdigt endnu. Målet for 2017 er at
reducere
elforbruget med yderligere 400 MWh, og der er brug for medarbejdernes hjælp:

”De lavest hængende frugter er ved at være høstet. Nu skal vi have hjælp fra vores kollegaer ude i huset. Vi kan se, at der er et meget stort potentiale ved, at man i huset hjælper med at slukke for lyset og sit udstyr, når man forlader arbejdspladsen,” siger Poul Holt Pedersen.

Prisvindende drift af DRs bygninger

DR har kontinuerligt fokus på at

nedbringe
miljøbelastningen og afsætter derfor hvert år en pulje til at gennemføre gavnlige energioptimeringsprojekter inden for
ventilation
, køl, varme og belysning.

Fordi DR har været så effektive til at spare penge på energi og investere i gode faciliteter, modtog DR Driftsherreprisen i 2017.

DRs miljø- og klimaregnskab for 2016

  • CO2: DRs udledte i 2016 cirka 11.559 tons CO2. Det er nogenlunde samme niveau som for 2015, men med et marginalt fald.

  • Strøm: DRs elforbrug var i 2016 på 25.683 MWh, hvilket er et fald på 2,49 procent i forhold til elforbruget i 2015.

  • Varme: DRs gradkorrigerede varmeforbrug, der tager højde for antallet af varme og kolde dage, var i 2016 på 15.871 MWh, hvilket er et fald på 0,24 procent i forhold til det gradkorrigerede varmeforbrug i 2015.

  • Vand: DR brugte i 2016 i alt 34.276 m3 vand, hvilket er en stigning på 6,8 procent i forhold til 2015.

  • Affald: I 2016 var DRs samlede affaldsmængder 735 tons. Af affaldet gik 38 procent til genanvendelse, mens 58 procent gik til forbrænding. De sidste 4 procent gik til deponi eller særlig behandling.

Kilde:

DRs
årsrapport 2016, som du kan læse her.

Facebook
Twitter