DR Drama sætter produktion på pause

I 2024 skulle DR have vist en stor historisk dramaserie baseret på historien om Leonora Christinas Ulfeldts liv. Nu sættes produktionen på pause.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

Historien om Leonora Christina Ulfeldts liv og kamp for den danske trone har hidtil været planlagt til at blive vist i 2024.

Det står dog nu klart, at det ikke vil være muligt at gennemføre projektet og samtidig holde sig inden for den givne økonomiske ramme. Samtidig har det vist sig vanskeligt at få de nødvendige erfarne kræfter til at styre en produktion i den størrelsesorden sikkert i mål.

Derfor har DR’s dramachef Christian Rank taget konsekvensen og besluttet, at det eneste ansvarlige at gøre er at sætte projektet i bero, indtil der kan skabes et mere solidt fundament under produktionen.

”Vi har truffet denne svære beslutning nu, inden vi gik i gang med at optage. Jeg forstår virkeligt godt, hvis det for nogen virker som en voldsom beslutning, ikke mindst alle de mange gode folk, der har arbejdet med serien. Vi er naturligvis mange, der har glædet os til og håbet på, at vi for alvor skulle komme i gang nu, og jeg er mere end nogen ked af, at det er endt sådan. Men hvis projektet skal have mulighed for at overleve, er det nødvendigt med både en holdbar økonomi og de nødvendige produktionsmæssige forhold. Vi vil derfor nu se på, hvordan vi kan sikre det på sigt og forhåbentlig finder vi en god løsning,” siger Christian Rank.

Udviklingen på fiktionsmarkedet er en central forklaring på, at serien nu må udsættes. En meget høj global efterspørgsel på især tv-fiktion har ifølge Christian Rank betydet generelle prisstigninger i stort set alle led i produktionsapparatet, og samtidig er der intens konkurrence, når det handler om især de mest erfarne inden for produktionsledelse. Sammenholdt med et meget ambitiøst dramaprojekt, der skal foregå på tværs af flere landegrænser, har det ført til beslutningen om, at det ikke vil være ansvarligt at sætte optagelserne til serien i gang på nuværende tidspunkt.

De involverede i produktionen er orienteret, ligesom DR naturligvis overholder sine forpligtelser.

Facebook
Twitter