DR er klar med hjælpepakke til freelancere

DR vil dække 90 procent af den forventede, tabte bruttoløn for de freelancere, der har ret til kompensation – dog maksimalt 23.000 kroner. Freelancerne skal selv aktivt søge om at få del i hjælpepakken.

DR har onsdag vedtaget en hjælpepakke rettet mod freelancere. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen)

Freelancere, der mener at have et løntab, som skal dækkes af hjælpepakken, skal selv henvende sig til DR for at få sagen behandlet. Det sker på siden nedenfor:

Coronakrisen betyder, at DR løbende må justere sendeplaner og ændre i produktioner, og det kan betyde tabte indtægter for flere af DR’s freelancere. Derfor har DR vedtaget en hjælpepakke rettet mod freelancerne, fortæller Niels Ammitzbøll, der er underdirektør i DR Økonomi:

- Vi har konstateret, at en stor gruppe af vores freelancere – nemlig dem, der får A-indkomst hos os – i modsætning til freelancere på B-indkomst og virksomhedsfreelancere - ikke er omfattet af statens hjælpepakke for selvstændige. DR har behov for at afklare linjen i forhold til freelancere med A-indkomst. Det er et centralt hensyn for DR at sikre, at produktionen kan genoptages med kort varsel, når vi er på den anden side af krisen, så noget af det tabte kan indhentes. Det kræver, at freelancerne er klar til at genoptage arbejdet og fortsat er tilknyttet produktionerne. Derfor spænder vi dette sikkerhedsnet ud, som er fuldstændig parallelt til den ordning, staten har lavet for freelancere på B-indkomst og freelancere med CVR-nr.

Hjælpepakken betyder, at DR dækker 90 procent af den forventede, tabte bruttoløn – dog maksimalt 23.000 kroner.

Både Stefan Bruun Rasmussen, der er formand for Dansk Metal i DR, og Henrik Vilmar, som er formand for Journalistgruppen i DR, og som begge repræsenterer mange freelancere, bakker op om hjælpepakken.

- Jeg er utrolig glad for, at man griber de freelancere, som risikerer at stå uden indtægt, og sikrer dem en vis indtægt, siger Henrik Vilmar.

Hvilke freelancere kan få del i hjælpepakken?

  • 1. Freelanceren skal have en konkret, berettiget forventning om en lønindtægt fra DR i perioden fra den 30. marts frem til den 31. maj, som der er udsigt til at miste pga. coronasituationen.

  • 2. Opgaverne skal have haft en fast karakter og ikke være lejlighedsvise opgaver, eller opgaver der uden videre kan udskydes.

  • 3. Coronaepidemien skal være årsagen til, at opgaven aflyses.

  • 4. Opgaven er ikke allerede honoreret fuldt ud som aftalt.

  • 5. Freelanceren skal være aflønnet på A-indkomst, og indkomsten må ikke være omfattet af en statslig hjælpepakke.

Underdirektør Niels Ammitzbøll håber, at hjælpepakken kan sikre den nødvendige fleksibilitet for DR og tryghed for den enkelte freelancer i en usikker periode.

- En meget stor del af DR’s produktioner ligger stille p.t., men når vi på et tidspunkt er på den anden side af krisen, vil der være meget arbejde at indhente. Der vil være behov for at kunne starte fuld produktion hurtigt og fleksibelt, og for at alle er klar. På tilsvarende vis har vi behov for fleksibilitet i april, så vi løbende har mulighed for at tilpasse produktionen, når situationen ændrer sig, og nye behov opstår. Hvis vi gerne vil have, at freelancere står til rådighed for os, er det nødvendigt, at vi giver dem, der ikke er omfattet af statens hjælpepakker, et vist indtægtsgrundlag. Det gør vi med DR-hjælpepakken, siger han.

Pengene til hjælpepakken skal blandt andet findes ved at reducere budgettet til ekstraordinær kompetenceudvikling på tværs af DR i 2020 fra tre millioner kroner til cirka en million. Samtidig kan medarbejdere varsles på tvungen ferie og afspadsering, så alle medarbejdere ved ferieårets afslutning maksimalt har fem feriedage, de kan overføre til det nye ferieår.

Fokus på afviklet ferie og afspadsering

Niels Ammitzbøll siger om økonomien i hjælpepakken:

- Der er ikke nødvendigvis tale om merudgifter, der skal finansieres én-til-én, da der har været afsat penge til de aflyste produktioner i budgetterne. Men det er klart, at noget skal laves på et senere tidspunkt, så det er heller ikke en gratis omgang. Så vi har besluttet at skære ned på ikke allerede aftalte kompetenceudviklingsaktiviteter i resten af året, og vi vil have fokus på at få afviklet ferie og afspadsering blandt de faste medarbejdere i perioden med lavere aktivitet.

Stefan Bruun Rasmussen har forståelse for, at DR bruger de værktøjer, der er til rådighed i denne helt særlige situation: - Det er nok begrænset, hvor meget tid man kan sætte af til kompetenceudvikling i år, når vi er på den anden side af krisen. Så er det bedre at tilgodese de kolleger, der bliver klemt her og nu. Det samme med tvungen ferie og afspadsering. DR bruger de greb, der er i overenskomster og regler til at afbøde konsekvenserne, og det har vi forståelse for under de her omstændigheder.

Henrik Vilmar er enig:

- Det er fint, at det er lykkedes at finde pengene, uden at nogen skal betale direkte for det på et tidspunkt, hvor alle i DR er sat under pres. Det er jeg meget glad for. Restferien skulle alligevel være holdt, og man kan stadig overføre fem feriedage, så det er ganske fornuftigt.