DR er på udkig efter en CSR-ansvarlig

DR søger lige nu en person, der har sit fokus på DR’s samfundsansvar. Men hvad vil det sige, og hvad skal den CSR-ansvarlige lave? Det svarer underdirektør Niels Ammitzbøll på her.

DR samler nu alt, der handler om DR’s samfundsansvar i ét job som CSR-ansvarlig. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

Et kig ned over

DR
’s jobopslag på
DR
’s hjemmeside lige nu afslører, at det er muligt at søge et job, som
DR
ikke har haft slået op før. Man kan nemlig blive CSR-ansvarlig i
DR
.

CSR står for Corporate Social Responsibility, og med andre ord betyder det, at

DR
lige nu søger en person, der har sit fokus på
DR
’s samfundsansvar, sociale ansvarlighed og
bæredygtighed
– bare for at nævne nogle af områderne, det dækker over.

- Vi er meget bevidste om det samfundsansvar, vi har - udover det gode indhold, vi sender. CSR er således ikke nyt i

DR
, og det er allerede en integreret del af driften i for eksempel Ejendomme og service, HR, Koncernindkøb og andre afdelinger. Men det er nyt, at vi samler det. For en virksomhed af en størrelse som
DR
er det naturligt, at vi har en CSR-ansvarlig, og derfor samler vi nu arbejdet et sted, forklarer underdirektør Niels Ammitzbøll fra
DR
Økonomi.

Den nye CSR-ansvarlige får en stribe forskellige opgaver. Men fælles for dem er at sikre, at

DR
bedst muligt handler samfundsmæssigt ansvarligt.

Ser det fra helikopteren

- Ligesom

DR
for eksempel har en DPO (Data Protection Officer), som tager sig af alle spørgsmål om persondatabeskyttelse (GDPR), vil vi gerne have en person, der har det faglige ansvar, når det handler om CSR. For virksomheder af en vis størrelse, skal CSR afrapporteres i årsrapporten, hvad
DR
også allerede gør. Derudover er der en fordel i, at der er én CSR-ansvarlig, som kender til kravene og dataindsamlingen. Man kan sige, at det er godt, der er en, der tager det lidt fra helikopteren og ser på
DR
samlet, forklarer Niels Ammitzbøll.

Den nye CSR-ansvarlige kommer for eksempel til at skulle vurdere, hvad der er af forslag til CSR-

initiativer
i
DR
og også selv komme med bud.

- Det kan være ideer i afdelingerne, som den CSR-ansvarlige skal være med til at prioritere. Men det kan også være nye centrale

initiativer
, som kan understøtte for eksempel energibesparelser eller
reducere
den negative påvirkning af miljøet, siger Niels Ammitzbøll.

Han fremhæver, at den kommende CSR-ansvarlige også skal have

udsynet
og holde øje med, hvad der sker på området hos andre både i lovgivningen og i andre større virksomheder.

-

DR
er allerede langt med mange ting:
fair
overenskomster
, ordnede forhold, etik og energibesparelser. Alene i 2019 havde
DR
en samlet reduktion på cirka 12 procent i udledt
CO2
fra el, varme og egne biler. Men mediehuse og koncerthuse er traditionelt storforbrugere af el, og selv om vi allerede i en årrække har haft fokus på området, kan vi stadig gøre mere for at få strømregningen ned, så pengene kan gå til at lave programmer i stedet for. Derfor bliver
DR
’s elforbrug også et fokusområde for den CSR-ansvarlige, siger han.

Arbejder med FN’s verdensmål

En af de mange opgaver for den nye CSR-ansvarlige bliver også

DR
’s fortsatte arbejde med FN’s verdensmål. Et eller flere af målene indgår i beslutningerne og i den måde, både private of offentlige virksomheder varetager deres opgave på i disse år.

-

DR
valgte i 2019 en tilgang til arbejdet med verdensmålene, hvor vi udvalgt de mål, hvor vi har størst mulighed for at gøre en forskel. De tre verdensmål er det, der hedder ’Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst’, ’Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion’ og ’Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner’. Går man ned under overskrifterne handler det for eksempel om, at der skal indarbejdes CSR-krav og arbejdsklausuler i
kontrakter
, hvordan
DR
uddanner unge, hvordan
DR
sikrer børnemedvirkende, om
DR
’s
CO2
-udledning,
DR
’s dialog med befolkningen og meget andet.
DR
’s målsætninger for arbejdet med de udvalgte verdensmål skal være opfyldt senest i 2023, forklarer Niels Ammitzbøll.

Det ligger ham meget på sinde at sige, at

DR
’s arbejde med samfundsansvar og FN’s verdensmål ingen indflydelse har på
DR
’s redaktionelle valg eller prioriteringerne i
DR
’s programvirksomhed.

-

DR
’s programmer er og skal være uafhængige og upartiske.
DR
arbejder derfor ikke på nogen måde med målsætninger om, at
DR
’s programmer skal fremme konkrete verdensmål. Det handler ene og alene om virksomheden
DR
og
DR
som arbejdsplads, siger Niels Ammitzbøll.

Du kan se stillingsopslaget på dr.dk/job her. Fristen for at søge er den 8. juni.