DR får delvis kritik for tag-selv-bord-udsendelse

Pressenævnet giver DR delvis kritik for at beskrive Kammeradvokatens behandling af konkurser forkert i dokumentaren ’Advokaternes tag-selv-bord’.

’Advokaternes tag-selv-bord’ blev vist på DR1 i april. (Foto: Framegrab © Type 2)

DR får delvis kritik af Pressenævnet for udsendelsen ’Advokaternes tag-selv-bord’, som blev bragt på DR1 den 13. april i år. Her beskrev DR, hvordan konkurser er en guldrandet forretning for visse advokater, og også hvordan statens egen advokat, Kammeradvokaten, er blandt nogle af de flittigste kuratorer. I programmet kan seerne blandt andet følge behandlingen af konkursboet efter Bent Nilssons byggefirma – en konkursbehandling, som blev foretaget af advokat Boris Frederiksen for Kammeradvokaten. Efter programmet gik Kammeradvokaten og Boris Frederiksen til Pressenævnet med en stribe klagepunkter, og efter at Pressenævnet har set på sagen om dokumentaren tirsdag, får DR kritik i tre ud af otte punkter.

DR får blandt andet kritik i udsendelsen for at beskrive Kammeradvokatens behandling af konkursboer misvisende. Udsendelsen handlede især om, hvorvidt konkursboer skal momsregistreres, og om man kan få momsfradrag i forbindelse med betaling af håndværkerregninger, hvis der er byggesager i et selskab under afvikling.

”Det fremgik af udsendelsen, at Kammeradvokaten var berettiget til at undlade at momsregistrere konkursboer, men ved omtalen af selskabets, E. & B. Nilssons, momsfradrag for håndværkerregninger viste og omtalte DR en kendelse fra Retten i Holbæk. Kendelsen vedrører Bent Nilssons personlige konkurs og spørgsmålet om, hvorvidt det konkursbo skulle momsregistreres. Kendelsen havde hverken noget at gøre med selskabets konkursbo eller spørgsmålet om, hvorvidt man kunne opnå et momsfradrag for håndværkerregninger,” konkluderer Pressenævnet, der derfor kritiserer DR for at have anvendt kendelsen som dokumentation.

Har ikke klaget

Nævnet kritiserer også DR for i en afsluttende bemærkning at have sagt, at ”Bent Nilssons sag var en af de konkurser, der var endt på advokaternes tag-selv-bord”. For hverken Bent Nilsson eller selskabet har klaget over Kammeradvokatens salær, fremhæver nævnet, der noterer, at man heller ikke i øvrigt har oplysninger om, at Kammeradvokaten har fået et for højt salær.

Endelig udtaler Pressenævnet også kritik af DR i endnu et klagepunkt i udsendelsen. I relation til et andet konkursbo, der blev omtalt i udsendelsen – nemlig Ejendomsselskabet Sandgården – hedder det i udsendelsen, at der ikke var penge i konkursboet til kreditorerne, efter at Kammeradvokatens salær var udbetalt.

”Det er ikke korrekt, og der blev udbetalt flere hundrede millioner til pantekreditorerne, altså kreditorer, der havde sikret deres tilgodehavender ved pant,” noterer Pressenævnet i afgørelsen, hvor man udtaler sin kritik af DR og konkluderer, at udsendelsen ’Advokaternes tag-selv-bord’ på flere punkter var i strid med god presseskik.

Pressenævnet har pålagt DR at offentliggøre kritikken snarest på DR1 og dr.dk.

Facebook
Twitter