DR får nye retningslinjer for rejser

DR har indgået en ny taxaaftale og gennemfører en række nye tiltag på rejseområdet.

DR indgår blandt andet en ny taxaaftale. (Foto: Magnus Bjerg © DR Bornholm)

DR indgår en ny taxaaftale og gennemfører nye tiltag på rejseområdet, der omfatter blandt andet hotelovernatninger, køb af flyrejser og brug af bonuspoint.

De nye tiltag vil reducere DRs rejseomkostninger, og pengene medgår som forudsat til finansiering af nye redaktioner og flere arbejdspladser i Aarhus og Aalborg.

DR igangsatte i foråret 2016 planen ’DR i hele Danmark’, der indebærer, at der flyttes redaktioner og arbejdspladser fra hovedstadsområdet til både Aarhus og Aalborg.

Planen finansieres blandt andet af et program, hvor DRs indkøb skal effektiveres og optimeres på tværs af en række forskellige indkøbsområder.

Et af de områder, der i den forbindelse er blevet analyseret grundigt, er rejseområdet. DR forventer på baggrund af analyserne at kunne gennemføre effektiviseringer af omkostningerne på rejseområdet på i alt cirka fire millioner kroner årligt.

Ny taxaaftale med større rabatter

Samtidig ændres DR retningslinjer vedrørende tjenesterejser, så bonuspoint, der optjenes i forbindelse med tjenesterejser, ikke kan bruges privat.

De nye tiltag på rejseområdet omfatter blandt andet følgende:

  • Ny taxaaftale i DR giver større rabatter på taxakørsel i hovedstadsområdet. Efter et samlet udbud af taxakørsel i samarbejde med universiteterne, forsvaret, Rigspolitiet og størstedelen af ministerierne er der sikret en større samlet rabat end hidtil. DR gennemfører endvidere aktuelt et udbud af bustransport og forventer også på denne baggrund bedre priser og vilkår.

  • Nyt samlet udbud af hotelovernatninger og konferencefaciliteter i Danmark og nedjustering af beløbsrammen for indenlandske hoteller til cirka 1000 kroner per nat.

  • Optimeret brug af SKI-aftale om flyrejser med klart fokus på billigste økonomiklassebilletter, hvor det er muligt.

  • Målsætning om at reducere DRs rejseomkostninger ved at bruge optjente bonuspoint til rejser og hoteller. Bonuspoint optjent ifm. rejser for DR kan dermed fremadrettet ikke bruges privat.

  • Øget fokus på brug af de indgåede aftaler og brug af mulighederne for at få de bedste og billigste priser (compliance).

DRs økonomichef Niels Ammitzbøll siger:

”Når vi fastsætter regler på rejseområdet skal vi afveje mange hensyn. Dels de praktiske forhold for medarbejdere og journalister, så de kan løse deres opgaver, dels at administrationen ikke bliver for tung og bureaukratisk, og dels at der altid skal udvises fornøden sparsommelighed. De hensyn har vi afvejet grundigt, og resultatet er, at vi med summen af initiativer samlet set strammer væsentligt på rejseområdet”.

Med de ovenstående tiltag effektiviseres rejseområdet generelt i DR og bidrager dermed som forudsat til finansieringen af DRs udflytning af redaktioner til henholdsvis Aarhus og Aalborg.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter