DR får pris for dygtig drift og vedligeholdelse af sine ejendomme

Effektiviseringer og grønne initiativer har givet millionbesparelser på DRs drift og vedligeholdelse af sine ejendomme. Det har nu udløst branchens højeste anerkendelse, Driftsherreprisen.

DR Ejendomme og Service fik overrakt Driftsherreprisen med fuld musikledsagelse af Helsingør Pigegarde. Det skete på Hotel Marienlyst i Helsingør i forbindelse med Dansk Facility Management Netværks årskonference i Helsingør torsdag 23. marts. Fra venstre ses bestyrelsesformand for Boligfonden Kuben Karen Mosbech, bestyrelsesformand for Dansk Facility Management Netværk Mogens Kornbo, chef for DR Ejendomme og Service Poul Holt Pedersen, driftschef i DR Majbritt Annemone Karlsen, senior projektleder i DR Birgitte Kehler Holst, driftsudvikler i DR Brian Carstensen Egeberg, projektleder i DR Nicki Børgesen og senior projektleder i DR Carsten Lyn Petersen. (Foto: © Erik Skov)

DR får også priser for andet end sine dramaserier, tv-programmer og dygtige studieværter. I skarp konkurrence med Velux, Coop og Nordea har DR Ejendomme og Service netop fået Driftsherreprisen, som er en pris, der uddeles for drift og vedligeholdelse af ejendomme. Det er et område, der under ét kaldes Facility Management.

Driftsherreprisen uddeles hvert tredje år. Det er Boligfonden Kuben og Dansk Facility Management Netværk, der står bag, og formålet med prisen er sætte fokus på best practice inden for Facility Management og inspirere folk inden for branchen til at dele deres viden og erfaringer til fælles bedste.

Effektiviseringer og omlægninger

Når DR får prisen i år, skyldes det blandt andet, at DR Ejendomme og Service gennem effektiviseringer og omlægninger har sparet 10-15 procent eller samlet cirka 50 millioner kroner over fire år. Ifølge Poul Holt Pedersen, der er chef for DR Ejendomme og Service, hænger det sammen med, at DR er gået fra kun at have én leverandør til at have aftaler med ni konkurrerende leverandører. Derudover er dele af bygningsdriften blevet insourcet.

”Det er besparelser, der giver DR mulighed for at gøre det, vi er sat i verden for: At skabe mere og bedre radio, tv og web,” siger Poul Holt Pedersen. Han fremhæver hver enkelt medarbejder i DR Ejendomme og Service for hver dag at gøre en kæmpe indsats for at løfte afdelingen til så højt et niveau, at det nu udløser den højeste anerkendelse i branchen i form af Driftsherreprisen.

Grønne initiativer

Udover at have ansvaret for driften af DRs ejendomme lige fra rengøring, kantinedrift og vedligeholdelse af bygningerne står DR Ejendomme og Service også bag en række grønne initiativer, som for eksempel nedbringelse af miljøbelastningen. Hvert år afsættes en pulje til at gennemføre forbedringer inden for ventilation, køl, varme og belysning.

I perioden fra 2011-2016 er der således sket en reduktion af DRs samlede elforbrug på cirka 16 procent. Det svarer årligt til 130 parcelhuses elforbrug.

Fokus på usynlig disciplin

I forbindelse med prisuddelingen siger bestyrelsesformand for Boligfonden Kuben Karen Mosbech:

”Vi oplever, at der ikke er særlig meget fokus på drift og vedligehold af ejendomme. Det er en usynlig disciplin, som vi i virkeligheden først opdager, når bygningerne forfalder, rengøringen halter og elregningen vokser. Men det er et utroligt værdiskabende element, som ofte har stor betydning for bundlinjen.”

Om tildelingen af Driftsherreprisen til DR Ejendomme og Service siger Mogens Kornbo, der er bestyrelsesformand for Dansk Facility Management Netværk:

DR Ejendomme har formået at løfte opgaven som den interne kerneaktør, der sikrer de optimale fysiske rammer i en velsmurt maskine, der kører 24/7 samtidig med, at de bliver anerkendt internt for deres rolle i virksomheden og i forhold til brugerne.”

Driftsherreprisen er på 100.000 kroner og dedikeret til videndeling. Det giver DR mulighed for at arrangere en konference, hvor DR Ejendomme og Service kan dele sine erfaringer med andre og fremme best practice inden for facility management.

Læs mere om DR og Driftsherreprisen her