DR flytter ansvaret for indlandsdækningen til Aarhus

Et år efter organisations-ændringen er DR nu klar til at lægge ansvaret for indlandsdækningen til Aarhus og udnytte tilstedeværelsen i hele Danmark.

DR's nyhedsdirektør Sandy French (© Lars E Andreasen)

DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter sætter nu ekstra tryk på ambitionerne om at bringe mere journalistik fra hele Danmark til hele Danmark samt sætte et endnu større aftryk på samfundsdebatten.

Planerne, som blev offentliggjort tirsdag, indebærer blandt andet, at ansvaret for dækningen af indlandsstoffet samles i én redaktion i Aarhus, som dækker hele landet i tæt samarbejde med DR’s ni distrikter. Samtidig kommer der større fokus på fagjournalistikken indenfor kultur, retsstof, klima og sundhed i en ny Samfund & Tema-redaktion i DR Byen.

Mere balanceret indlandsdækning

Om ambitionerne for DR’s nyhedsdækning siger nyhedsdirektør Sandy French:

- Ved at samle indlandsdækningen i Aarhus vil vi skabe en mere balanceret nyhedsdækning, så vores indhold i højere grad afspejler hele Danmark og binder befolkningen sammen på tværs af forskelle. Vi skal dække dagens bedste historier, uanset hvor i landet de er. Vi vil være bedst på dagens store historier og sætte dagsorden med nye vinkler. Og så skal vi blive bedre til at fastholde fokus på de store historier over flere dage.

Sandy French tilføjer, at ambitionen derudover er, at DR’s journalistik skal fylde mere og sætte større aftryk i mediebilledet og i samfundsdebatten:

- Vi vil skabe nuanceret debat om væsentlige samfundsmæssige ændringer. Og så skal vi sætte dagsordenen med vigtige og væsentlige temaer, som oplyser befolkningen og klæder den enkelte på til at deltage i demokratiet.

Digitalt indhold opprioriteres

Også det digitale indhold opprioriteres i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter:

- Der bliver flere og flere brugere af vores digitale platforme som dr.dk og DRTV. Derfor målretter vi journalistikken til dem. Vi vil prioritere udvikling af formater til digitale platforme og blive endnu bedre til at sikre, at vores stærkeste journalistik og satsninger når digitale brugere, siger Sandy French.

I tråd med DR’s overordnede strategi frem mod 2025 peger hun på, at DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter vil prioritere at holde fast i de væsentligste og mest relevante historier frem for at bringe så mange som muligt:

- Vi prioriterer værdi over volumen. Det betyder, at befolkningen skal opleve, at de får mere værdi ud af DR’s nyheder, og derfor skal vi være bedre til at vælge fra og lave færre, men bedre historier.

Journalistiske ambitioner afgør organiseringen

Sandy French forklarer, at ændringerne i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter er en naturlig følge af de organisationsændringer, der blev gennemført i DR for lidt over et år siden, hvor de ni distrikter blev en del af det daværende DR Nyheder:

- Distrikterne er efter et år blevet et fuldt integreret område og klar til, at vi nu organiserer os efter, hvad vores journalistiske ambitioner er. Det er hele præmissen for de justeringer, vi foretager, fordi distrikterne nu får et større ansvar for den journalistik, der kommer ud på de nationale platforme.

Ændringerne i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter betyder hverken flere eller færre ansættelser, men klares ved, at der i ledige stillinger ansættes nye medarbejdere, som for eksempel grafikere, der er nødvendige for at opfylde de journalistiske ambitioner. Derudover flytter en mindre gruppe medarbejdere til nye redaktioner.

Den nye organisering af DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter træder i kraft den 1. marts.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk