DR har lanceret appen Ultra Nyt+: ’Produkt og indhold går op i en højere enhed’

DR Medier, Digitale Produkter og Ultra Nyt-redaktionen i Aarhus har i et tæt samarbejde udviklet den nye nyhedsapp til de 9-14-årige. Her tager vi dig med fra strategi, over udvikling til det færdige produkt.

Katrine Granholm Mortensen, Christina Johansen og Sine Christensen. Foto: Bjarne Bergius Hermansen, Lars Møller Hansen og privat. Collage: Lea Marie Elmegaard.

DR præsenterede tirsdag appen Ultra Nyt+. Det er en engagementsapp, der gennem quizzer, afstemninger og meningsmålinger skal engagere børnene i nyheder på en mere legende måde end de voksnes nyhedsapp. Samtidig skal den bringe børnenes meninger og holdninger tættere på Ultra Nyt-programmet, så der kommer en dialog med og involvering af målgruppen, som kan præge nyhedsudsendelserne.

Den nye app er kulminationen på et godt udviklingssamarbejde mellem tre afdelinger i huset:

DR Medier har lagt strategien, Digitale Produkter har leveret den tekniske platform, og Ultra Nyt kommer med indholdet.

Katrine Granholm Mortensen, digital redaktør i DR Medier, siger om det strategiske arbejde med appen:

- Det begyndte med en indsigt om, at børnene vil have mere klare brugerløfter – altså mere specialiseret indhold frem for omnibusløsninger, hvor der for eksempel kan være tv-indhold, artikler og spil i samme app. I et tæt arbejde med målgruppen har vi kunnet udvikle en app, der strategisk er et mere skarpt produkt til vores målgruppe, og som understøtter Ultra Nyts arbejde med at lave indhold på målgruppens præmisser. Med det her projekt er vi gået meget grundigt til værks. Der er ikke noget, der er op til tilfældighederne. Vi haft det dogme, at både redaktionen og målgruppen skulle være en del af udviklingen.

Sine Christensen, product owner i Digitale Produkter, fortæller, at man i udviklingen af appen har bygget tre prototyper. De er blevet testet sammen med cirka 110 børn og 'Ultra Nyt'-redaktionen:

- Vi har skullet finde en teknisk løsning, der understøtter indholdet på bedst mulig vis. Vi har tryktestet flere løsninger undervejs. Det har handlet om at finde den løsning, der er bedst for børnene og redaktionens arbejde. Vi har ikke lavet en teknisk løsning og så puttet indholdet i til sidst. Jeg synes, vi har ramt en app, hvor produkt og indhold går op i en højere enhed. Vi har fået et mere fuldendt produkt takket være alles gode input undervejs.

Christina Johansen, der er redaktør på 'Ultra Nyt', fortæller, at flere af redaktionens rutinerede folk har været med til at lave testindholdet, så det blev så virkelighedsnært som muligt.

- Jeg synes, det her står som et perleeksempel på godt samarbejde. Der er respekt for hinandens fagligheder, og det vi hver især byder ind med. Jeg er helt utroligt stolt over, at vi har fået den her app på Ultra Nyt. Vi har tidligere skævet til tredjepartsprodukter som for eksempel Snapchat, men jeg synes, vores app er meget federe end tredjepartsprodukterne. Sammen har vi flyttet grænserne for, hvad der er muligt.

Det gode udviklingsforløb, hvor de relevante afdelinger i DR og 'Ultra Nyt's målgruppe har været inddraget, gør også, at Christina Johansen, Katrine Granholm Mortensen og Sine Christensen glæder sig ekstra meget over, at 'Ultra Nyt+' nu er i luften. Og med hvert deres perspektiv er de spændt på, hvordan de 9-14-årige tager imod appen.

- På 'Ultra Nyt' vil vi gerne lave stærke og nære nyhedshistorier, der tager afsæt i børnenes hverdag. Nu får børnene et uafhængigt tilbud i stedet for Instagram eller lignende, hvor vi kan komme i dialog med dem. Det bliver spændende at se, hvordan de tager appen til sig, siger Christina Johansen fra Ultra Nyt.

- Det er spændende at se, hvad det strategiske skift vil betyde – altså at vi med denne app går fra en omnibusplatform til et mere specialiseret tilbud, der er skræddersyet til det mediebrug, målgruppen har. Det kan betyde noget for, hvilke digitale produkter vi bygger til målgruppen fremover – det åbner måske for flere stand alone-produkter. Det er en ny vej, vi betræder, og det er altid spændende, siger Katrine Granholm Mortensen fra DR Medier.

Sine Christensen fra Digitale Produkter siger, at hun især glæder sig til det, der følger efter lanceringen.

- Mange andre gange slutter udviklingsarbejdet ved lanceringen af produktet, men vi kommer til at udvikle yderligere på appen på baggrund af den feedback, der kommer fra børnene og Ultra Nyt-redaktionen. For at se om quizformatet virker, kigger vi både på rå data, som vi tracker helt lovligt, vi vil lave kvalitative undersøgelser, og så er der input fra Christina og Katrines hold, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk