DR i 2016: DR sendte flere dansksprogede tv-timer

2016 bød på flere danske tv-timer i DR og en økonomi i balance med et lille overskud på 3,6 millioner kroner, fremgår det af DRs årsrapporter. DR kommer også mere rundt i landet med musikken.

(Foto: DR.)

I løbet af de seneste år har DR skruet op for de dansksprogede programmer på sine tv-kanaler, og i 2016 rundede DR 20.000 tv-timer med dansk indhold. Samtidig kom DR ud af 2016 med balance i økonomien og et mindre overskud på 3,6 millioner kroner ud af en samlet omsætning på 4.133,2 millioner kroner. Tallene fremgår af

DRs
tre årspublikationer – ’DR i 2016’, public service-redegørelsen og
DRs
årsrapport, som udkommer fredag den 28. april.

”Beløbet flugter med det budgetterede og planlagte resultat for 2016. Det afspejler, at

DRs
økonomi er fuldt i balance, og er tilpasset til de rammer, der blev lagt med
Medieaftalen
2015-18,” siger
DRs
bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Flere danske tv-timer

DR sendte helt præcist 20.099 timer med dansk tv-indhold sidste år, og det var omkring tre procent mere end året forinden. Det er især på DR1, at antallet af danske programmer er steget, men også DR3 og DR K sendte flere timer på dansk. Med en samlet seerandel på 37 procent til

DRs
tv-kanaler i 2016 blev tilbuddene også taget godt imod.

”I en globaliseret medieverden er det vigtigere end nogensinde, at det danske indhold kan måle sig med det bedste, der bliver produceret i verden. Derfor har DR også i de kommende år fokus på det originale danske indhold, der samler, oplyser og udfordrer,” siger

DRs
bestyrelsesformand Michael Christiansen, der samtidig er tilfreds med, at 95 procent af befolkningen i 2016 benyttede sig af
DRs
tilbud i løbet af en uge.

Stigningen i dansk indhold skete inden for programområderne aktualitet, debat, oplysning, kultur, dansk dramatik og sport.

Se hvad DR bød på af højdepunkter i 2016

”DR er meget specifikt gået efter at løfte det danske indhold på især DR1, og i den bedste sendetid om aftenen sendte DR1 dansk indhold mere end tre fjerdedele af tiden.

DRs
tv-kanaler står fortsat stærkt hos seerne, og derfor kunne vi også i 2016 sætte en lang række centrale emner til debat bredt i befolkningen. Samtidig er vi i fuld gang med en digital omstilling med nye digitale formater, som for eksempel ’Klassen’, der er tilpasset den måde, de nye generationer bruger
medierne
på,” siger
DRs
generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

2016 var også året, hvor DR besluttede at styrke

DRs
tilstedeværelse
i Aarhus og Aalborg. Maria Rørbye Rønn lægger vægt på, at ét af
DRs
hovedfokusområder i de kommende år bliver at være til stede, hvor hverdagen udspiller sig for de fleste i Danmark.

”Med beslutningen i 2016 om at styrke

DRs
tilstedeværelse
i Aarhus og Aalborg, bygger vi videre på de seneste års styrkelse af den redaktionelle forankring i hele landet. Nærheden til dér, hvor livet bliver levet, er en
afgørende
brik i at levere troværdigt og
varieret
indhold, som vi kan mødes om – uanset hvor vi bor,” siger Maria Rørbye Rønn.

Musikken ud i landet

Udover det danske indhold, havde DR i 2016 også fokus på både den levende og den danske musik. I

DRs
nye musikhandlingsplan ’Nye veje for musikken’, lagde DR 10
initiativer
frem, der i de kommende år skal styrke musikformidlingen og skabe større synlighed for den danske musik. Planen er blevet til på baggrund af dialog med det danske musikliv.

Den samlede andel af dansk musik på tværs af

DRs
radiokanaler udgjorde sidste år 44 procent, og øget fokus på at have et
varieret
udbud af musik betød for eksempel, at der blev spillet 21 procent flere forskellige numre på P3 i 2016 i forhold til året før.

Indgik i 500 tv- og radioudsendelser

For den levende musik afspejler

DRs
public service-redegørelse ambitionerne om at bringe ikke mindst den klassiske musik bredt ud til befolkningen.
DRs
kor og orkestre indgik sidste år i omkring 500 tv-og radioudsendelser – fra ’Torsdagskoncerten’ til ’Den klassiske musikquiz på DR K. 2,1 millioner så ét af
DRs
kor og orkestre på tv, mens over en halv million hørte dem i radioen. Derudover var over 250.000 selv til en koncert med et af orkestrene eller korene.

”I de seneste år har

DRs
ensembler – udover at fastholde et højt kunstnerisk og internationalt niveau –udvidet deres turnéaktiviteter markant i hele Danmark. I forhold til 2014 svarer det næsten til en fordobling i antallet af aktiviteter uden for DR Byen. For eksempel var 30 af DR Big Bands 50 koncerter i 2016 uden for København, og samtidig har
DRs
kor og orkestre udviklet samarbejdet og dialogen med landets øvrige musikliv,” siger
DRs
generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

DR har i 2016 også pirret børns nysgerrighed efter musik og været med til at give dem en lang række live-oplevelser i DR Musikariet – i samarbejde med skoler, kommuner,

regioner
og andre
kulturinstitutioner
. Det seneste år har flere end 70.000 børn og unge medvirket i omkring 100 aktiviteter og koncerter inden for en stribe genrer. Over en tredjedel af aktiviteterne er foregået uden for DR Koncerthuset - i form af besøg på skoler, koncertsal og kulturhuse.

Facebook
Twitter