DR indgår overenskomstforlig med journalister og akademikere

DR har indgået forlig med Dansk Journalistforbund og AC-organisationerne om nye treårige overenskomster.

DR har indgået forlig med Dansk Journalistforbund og AC-organisationerne om nye treårige overenskomster. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

DR, Dansk Journalistforbund (DJ) og AC-organisationerne ved Dansk Magisterforening, DJØF, IDA og Bibliotekarforbundet har netop indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne for en treårig periode fra 1. juni 2017.

Forligsparterne understreger samstemmende, at omstændighederne omkring forhandlingerne denne gang har været helt særlige. Det skyldes afgørelsen om den lønnede spisepause tidligere på året, som skulle bidrage med 45 millioner kroner årligt til DRs økonomiplan fra 2018.

På den baggrund består de indgåede forlig af hovedelementerne løn og tryghed:

  • De første to år er der aftalt stop for lønstigninger. Det tredje år gives der lønstigninger på 1,2 pct. (0,9 procent på basisløn og 0,3 procent til personlige lønforhandlinger). Dertil er der mulighed for forhandlinger af yderligere personlig løn med op til 0,3 procent i periodens tredje år.

  • Med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdstale i DR er der lavet en tillægsaftale om samarbejde og tryghed med det formål at begrænse antallet af opsigelser i den treårige periode, aftalen dækker. Der er blandt andet indgået en rammeaftale om frivillige fratrædelsesordninger, der aktiveres i forbindelse med tilpasninger i DR. Desuden præciseres det, at samarbejdet mellem DRs ledelse og tillidsrepræsentanterne intensiveres i forbindelse med tilpasninger. Det betyder blandt andet, at tillidsrepræsentanterne kan anmode DRs ledelse om drøftelser med henblik på at undersøge mulighederne for at undgå opsigelser.

Økonomisk ansvarlige forlig

Om forligene siger DRs forhandlingschef Nanna Abildstrøm:

”Aftalerne viser, at det er fornuftigt, at DR indgår egne overenskomster, hvor resultatet kan tilpasses den aktuelle situation for virksomheden. Journalisterne og AC-organisationerne har vist en realistisk tilgang til økonomien i huset, og de har vist villighed til at tage et medansvar og bidrage til at sikre fremadrettet balance i økonomien. Medlemmerne af organisationerne skal nu have lejlighed til at drøfte det med hinanden i fred og ro,” siger hun.

Hurtigt forlig

I forhold til tidligere er det denne gang lykkedes at indgå forlig i god tid inden udløbet af den gamle overenskomst 1. juni. Det skyldes, ifølge forligsparterne, at der allerede kort efter afgørelsen om den lønnede spisepause i midten af februar blev indledt sonderinger om, hvordan finansieringsudfordringen på 45 millioner kroner årligt kunne findes. Det foregreb i nogen grad de egentlige overenskomstforhandlinger, som blev indledt i slutningen af marts.

Overenskomstforligene med DJ og AC-organisationerne dækker cirka 60 procent af medarbejderne i DR, og forligene bidrager positivt til DRs økonomi og dermed også reducere behovet for afskedigelser. Den reviderede økonomiplan ventes klar til september og skønnes at blive reduceret svarende til mellem 20 og 25 millioner kroner. Økonomiplanen tænkes sammen med en række andre tidligere beslutninger omkring prioritering af digital omstilling med videre. Den endelige størrelse på økonomiplanen vil afhænge af udviklingen i 2018-budgettet i øvrigt.

Forligene med DJ og AC skal nu til afstemning blandt medlemmer af de respektive faglige organisationer i DR. Resultatet for AC-organisationerne ventes klar 8. juni. DJ-resultatet ventes klar 14. juni 2017.

Andre elementer i forliget

  • Kørselsordningen for medarbejdere på natarbejde afskaffes: Muligheden for godtgørelse for kørsel i egen bil afskaffes pr. 1. januar 2018, og muligheden for dækning af udgifter for kørsel i taxa afskaffes pr. 1. januar 2019.

  • Tillæg for natarbejde i tidsrummet klokken 22.00 til 06.00 forhøjes til 100 kroner pr. time fra 1. januar 2018.

  • For journalister forhøjes den arbejdsgiverbetalte pensionsindbetaling fra 10,0 procent til 10,2 procent fra 1. januar 2019.

  • For medarbejdere på AC’s administrative og tekniske overenskomst og AC-ledelse stiger basislønnen med 0,2 procent årligt i periodens to første år finansieret af suspensionen af rammen på 1 procent årligt til forhandling af generelle forbedringer for chefer

  • Bibliotekarerne i DR vil fra 1. juni 2017 få tre-årstillægget på linje med øvrige medarbejdere på AC-adm./tek.-overenskomsten.

  • Pligtig afgangsalder (70 år) ophæves

  • Frem mod overenskomstfornyelsen i 2020 arbejder parterne på en sammenskrivning af overenskomsten for DJ- og AC-medarbejdere, der er ansat i DR som programmedarbejdere.

FacebookTwitter