DR-initiativer skal styrke samspillet mellem public service og det private marked

DR lukker bookingaktiviteter, fortsætter omfattende køb af programmer på det private marked, reducerer priser på DRs arkivmateriale og lægger op til mere samarbejde med private medier.

Dramaserien ’Broen’ med Sofia Helin og Thure Lindhardt i hovedrollerne er et eksempel på en serie, der er produceret uden for DR – og DR vil fortsat have omfattende køb af programmer uden for huset (Foto: Carolina Romare © Type 1)

DR vil med en række nye tiltag sikre fortsat udvikling af et tæt samspil mellem public service og det private marked. Det sker ved lukning af DR Booking, fortsat omfattende køb af programmer fra private producenter, billigere priser på DRs arkivklip og en række forslag til nye samarbejder med private medieaktører.

DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen understreger, at de nye tiltag kommer på baggrund af en løbende, konstruktiv dialog med mange forskellige parter:

”Det er vigtigt for DR at lytte og være åben over for, om vi kan gøre tingene på andre måder. Vi har i den seneste tid haft en række konstruktive møder med kulturministeren og med repræsentanter fra forskellige dele af det private marked, hvor vi har haft lejlighed til at drøfte vores tætte samspil. I kølvandet på den dialog har vi valgt at justere vores aktiviteter på en række områder,” siger Michael Christiansen.

DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, er tilfreds med at præsentere de nye tiltag:

DR er til for at give den danske befolkning et stærkt og uafhængigt public service-tilbud af høj kvalitet. Det er vores fornemmeste opgave. Men vi er ikke blinde for, at vi løfter vores opgave som medie- og kulturinstitution i tæt samspil med andre dele af markedet. Og jeg er optaget af, at vi hele tiden overvejer, hvordan vores fælles snitflader og samspil bliver udviklet bedst muligt – så vi sammen kan sikre så mangfoldige tilbud til befolkningen som muligt,” siger Maria Rørbye Rønn. 

DR Booking lukker

Siden 2012 har DR Booking formidlet kontakt mellem DRs værter og eksterne arrangører, der ønsker at booke dem som eksempelvis foredragsholdere eller ordstyrere uden for DR. Fra 31. december 2015 lukker DR Booking, og cirka 70 DR-værter skal dermed finde et privat bookingbureau, hvis de fortsat ønsker hjælp til repræsentation.

”Vi har lyttet til de problemstillinger, som private bookingbureauer har rejst, og vi er enige i, at bookingopgaven fremadrettet kan ligge hos private bookingbureauer,” siger Maria Rørbye Rønn og understreger, at DR-medarbejderes engagementer udenfor DR fortsat skal ske i fuld overensstemmelse med DRs etiske retningslinjer og reglerne for bijobs.

DR har et særligt ansvar i forhold til børnearrangementer og i forhold til at hjælpe og støtte yngre medvirkende og amatører. Derfor fastholder DR ansvaret for at repræsentere børn, DRs børnefigurer og amatører, der medvirker i programmer som MGP, når de optræder uden for DR-regi.

Køb på det private marked

DR er en integreret del af det danske produktionsmiljø og har indkøbt produktioner med videre fra eksterne producenter i et omfang, der markant overstiger de politisk fastsatte krav. Alene i 2015 forventer DR at købe private produktioner og produktionsfaciliteter for omkring en halv milliard kroner. Hertil kommer mindst tilsvarende investeringer i de kreative og kunstneriske miljøer, blandt andet gennem køb af rettigheder fra eksempelvis danske komponister, musikere og instruktører samt varer og ydelser på det private marked.

DR forventer, at det høje niveau for brugen af det private marked vil fortsætte. DR efterspørger blandt andet nye programformater for både radio og digitale læringsspil fra private producenter. Det vil fortsat være de konkrete programbehov, den gode idé og prisen, der er afgørende for, hvor DR får produceret indhold.

Billigere klippriser

Priserne på DRs arkivklip bliver fremover mærkbart billigere for tv-producenter, museer og andre, der ønsker at benytte DRs arkivmateriale professionelt. DR indfører således en ny afregningsmodel, som fjerner flere af de barrierer for køb af klip, som f.eks. eksterne producenter har peget på.

Forslag om samarbejder med private medier

Danske Medier er kommet med forslag om at lægge DRs indhold, herunder nyheder, på dr.dk bag log-in. 

”Danske Medier har udtrykt et ønske om, at der skal etableres en login-ordning for DRs indhold på dr.dk. Vi er fortsat i konstruktiv dialog om dette. Forslaget rejser imidlertid en række principielle problemstillinger. Det kan forekomme vanskeligt at skulle forklare befolkningen formålet med, at det skal være besværligt at få adgang til public service-indhold, de allerede har betalt for. Fri og uhindret adgang til indhold er jo et kerneprincip for dansk public service. Principielt er også spørgsmålet, om krav om login også skal gælde for statsejede TV 2 og de medier, der ligesom DR, er licensfinansierede,” siger bestyrelsesformand Michael Christiansen og fortsætter:

”Af disse grunde og for at få klarlagt, om der er en sammenhæng mellem de private mediers økonomiske situation og public service-medier har vi stillet forslag på dialogmøder med kulturministeren om, at der laves en analyse om det samspil,” siger bestyrelsesformand Michael Christiansen, der ser frem til fortsat dialog.

DR foreslår et styrket samarbejde med private medier og inviterer samtidig de private medier, herunder dagbladene, til dialog om at videreudvikle initiativer i partnerskab med DR. Blandt forslagene er, at DR og private medier indgår større partnerskaber om undersøgende journalistik, og at DR i endnu højere grad end i dag målretter links på dr.dk til eksempelvis dagbladenes debat- eller kulturindhold, så dr.dk bidrager til at guide brugere videre til dagbladenes sites.

”Allerede i dag har vi heldigvis masser af gode eksempler på samarbejde med private medier. Vi har nu helt konkret foreslået udvidet samarbejde, fordi vi har et oprigtigt ønske om et frugtbart samspil med andre medier,” siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn, der mener at øget samarbejde kan medvirke til at skabe en dynamisk dansk mediebranche i konkurrencen med de store internationale mediegiganter.

DR vil nu indgå i dialog med mediebranchen om mulige fælles partnerskaber og fælles videreudvikling af ideer til samarbejde.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter