DR nedlægger UnderholdningsOrkestret

DRs tilbud inden for den levende musik omlægges. DRs ensembler bliver reorganiseret, og DR UnderholdningsOrkestret bliver nedlagt.

DR Underholdningsorkestret nedlægges fra nytår. (Foto: Per Morten Abrahamsen)

DRs bestyrelse har vedtaget en økonomiplan 2015-18, der skal tilpasse DR til de økonomiske følger af medieforliget og sikre et økonomisk råderum, der gør det muligt at omstille DR til fremtidens udfordringer. Som et led heri nedlægges DR UnderholdningsOrkestret, og der gennemføres en fremadrettet omlægning af det samlede levende musiktilbud til befolkningen fra DR

Formanden for DRs bestyrelse, Michael Christiansen, siger i den anledning:

”Vi ønsker at omlægge DRs levende musiktilbud, så befolkningen med DRs ensembler også i fremtiden har mulighed for at opleve levende musik af allerhøjeste kvalitet i og uden for DRs koncerthus. Planen indebærer en styrkelse kunstnerisk og ressourcemæssigt af DR SymfoniOrkestret, DR PigeKoret og DR Big Bandet, mens DR UnderholdningsOrkestret lukkes fra den 1. januar 2015.

Det er beklageligt, at vi ikke kan bevare DR UnderholdningsOrkestret, der har opnået international klasse, men vi er nødt til - også på ensemblernes område - at skærpe profilen ligesom på DRs øvrige områder. Med omlægningen vil DRs ensembler stå renere i deres profil hver for sig og kan løfte deres nuværende høje kunstneriske niveau yderligere. Samtidig indeholder planen en invitation til landsdelsorkestrene om øget samarbejde.”

Brug af medier og tilbud ændrer sig

Direktør for DR Kultur Tine Smedegaard Andersen fortsætter:

”Det er et voldsomt skridt at lukke DR UnderholdningsOrkestret. DRUO har eksisteret i 75 år og har spillet en vigtig rolle i dansk musikliv, blandt andet i forbindelse med mange store populære begivenheder gennem årene, og for flere af musikerne vil det være farvel til et langt liv som musiker i DR UnderholdningsOrkestret. Men befolkningens brug af medier og kulturtilbud ændrer sig med stor hast i disse år, og derfor skal vi sikre os, at DR har midler til at investere i nyt kvalitetsindhold og nye distributionsformer, som når seerne og lytterne, hvor de er, også i fremtiden.

Samtidig mener vi, at vi med reorganiseringen af ensemblerne kan skabe et samlet tilbud af DRs levende musik, der både sikrer den kunstneriske udvikling i ensemblerne og gør dem mere fleksible, så de kan nå mere ud i landet. Musikplanen tager også særligt sigte på familier, børn og unge og bygger således videre på det igangværende, succesfulde arbejde med koncerter for børn i DR Musikariet”.

Flot æra slut

Chef for DRs ensembler Kim Bohr supplerer:

”Med lukningen af DR UnderholdningsOrkestret er en flot æra slut. Orkestret har leveret fantastiske oplevelser såvel på den klassiske front med Adam Fischer som med den populære musik. Det er vigtigt at understrege, at vi med reorganiseringen ikke slækker på ambitionerne for den levende musik. DR SymfoniOrkestret skal fortsætte sin nuværende positive udvikling, vedblive at tiltrække de store internationale dirigenter og solister og fremover stå for det samlede udbud af levende klassisk orkestermusik fra DR, herunder det danske repertoire. DRs kor, særligt DR PigeKoret, tilføres ressourcer, så korene kan sætte flere kræfter bag indsatsen for den danske sang og formidling af den musikalske kulturarv, både i form af øget turné- og koncertvirksomhed og mere samarbejde med DRs programvirksomhed. DR Big Bandets spilleperiode udvides, så DR Big Bandet bringes i stand til at medvirke selvstændigt i flere festivaler, live-events og transmissioner.

DR arbejder lige for tiden med en række konkrete planer heriblandt :

  • ”Danmark synger” – et multimedialt projekt, hvor korene inddrager danskerne i et stort landsdækkende event om sang, og DR Pigekoret synger danske børnesange. Det sker i samarbejde med blandt andet Ramasjang og DR K.

  • En årlig musikfestival for familier i samarbejde med DR Ultra.

  • At DRs ensembler i samarbejde med P4 kommer ud i landet med musikalske oplevelser, der også rækker ud til skoler og gymnasier over hele landet.”

DR UnderholdningsOrkestret forventes at spille sin sidste store klassiske koncert fredag den 21. november 2014, hvor DR Underholdningsorkesteret og Adam Fischer med Beethovens 9. symfoni på programmet siger farvel til publikum efter 75 år.

Facebook
Twitter