DR omstiller til ny medievirkelighed

DRs bestyrelse har vedtaget en økonomiplan for de næste fire år, der samlet set skal frigøre 161 millioner kroner årligt.

Den nye plan vil betyde en række besparelser og effektiviseringer i DR. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)

DRs bestyrelse har 4. september 2014 vedtaget en økonomiplan for 2015-2018, som frigør 106 millioner kroner dels til besparelser på 75 millioner kroner, som dækker den afskaffede erhvervslicens, og til en række nye krav som følge af medieaftalen, der blev indgået 26. juni 2014 af samtlige partier i Folketinget. Derudover afsætter planen 55 millioner kroner årligt til at sikre DRs fortsatte drift og udvikling i en medievirkelighed i hastig forandring.

Bestyrelsesformand Michael Christiansen udtaler:

”Det er en langsigtet plan, der sikrer, at DR også i fremtiden står stærkt som medie- og kulturinstitution med bred opbakning i befolkningen. Jeg er samtidig tilfreds med at fremlægge en plan, hvor DR finder størstedelen af besparelserne gennem effektiviseringer og ved at gentænke måden, vi gør tingene på. Det betyder, at vi vil være i stand til at fortsætte udviklingen af DRs public service-tilbud og omstille os i en foranderlig højteknologisk medievirkelighed,” siger han.

DR har blandt andet øgede udgifter til streaming, teknisk vedligeholdelse og teknologisk udvikling, der skal imødekomme brugernes behov for at bruge DRs indhold, hvornår de vil, og hvor de vil. Mens DRs udgifter til traditionelt fjernsyn er uafhængigt af antallet af seere, har DR eksempelvis øgede udgifter til streaming afhængigt af antallet af brugere.

Står over for store udfordringer

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn siger:

”I DR står vi over for store udfordringer. Vi ønsker fortsat at levere public service-tilbud af høj kvalitet til alle i Danmark, samtidig med at befolkningens medieforbrug ændrer sig markant i takt med de mange nye teknologiske muligheder. Det kræver, at vi nytænker vores indhold og styrker vores tilbud til særligt børnene og de unge.”

Maria Rørbye Rønn understreger, at økonomiplanen er et væsentligt led i denne bestræbelse. 

Med planen styrker DR public service-indholdet til børn og unge med blandt andet læringsuniverser til børn på nettet og udvikling af flere debatskabende, danske programmer på DR3.

Effektiviseringer og besparelser

Planen vil betyde en række besparelser og effektiviseringer i DR. Som følge af planen forventes mellem 170 og 200 stillingsnedlæggelser i den kommende tid.

Planen indbefatter desuden, at den betalte frokostpause for DRs medarbejdere vil blive opsagt til bortfald fra midten af 2017. Det er et tiltag, der vil øge den effektive arbejdstid i DR og samtidig begrænse antallet af afskedigelser. DRs ledelse er dog åben for en drøftelse med de faglige organisationer af eventuelle alternative initiativer, der vil kunne sikre en tilsvarende produktivitetsforøgelse.

”Planen indeholder store besparelser, og der er ingen tvivl om, at den kommende tid vil stille store krav til DR og DRs medarbejdere. Men det er nødvendigt for at sikre fortsat udvikling af DR og samtidig sørge for, at seerne, lytterne og brugerne i mindst mulig omfang oplever forringelser som følge af den nødvendige økonomiske tilpasning,” siger Maria Rørbye Rønn.

Debat på DR3 og aftenmagasiner på DR2

Også foran skærmen vil konsekvenserne af økonomiplanen kunne mærkes. Som en konsekvens af planen vil seerne for eksempel opleve kortere sæsoner for en række af DR1’s programmer. Derudover lukker timenyhederne i dagstimerne på DR2, og i stedet bliver DR2 Morgen og DR2 Dagen omlagt til mere rene nyhedsflader.

Til gengæld kan DRs brugere se frem til en række nye initiativer over de næste år. DR2 vil byde på nye, journalistiske aftenmagasiner mandag til onsdag, og DR styrker indsatsen over for børn og unge med særlig vægt på debatskabende, danske programmer på DR3 og udvikling af læringsspil for børn på nettet, som de kan lege med og blive klogere af. Samtidig styrker DR sine tilbud til syns- og hørehæmmede.

Plan om omlægning af DRs levende musiktilbud

Som et led i planen gennemføres en fremadrettet omlægning af det samlede levende musiktilbud til befolkningen fra DR. Det indebærer en styrkelse kunstnerisk og ressourcemæssigt af DR SymfoniOrkestret, DR PigeKoret og DR Big Bandet, mens DR UnderholdningsOrkesteret nedlægges pr. 1. januar 2015. Med omlægningen vil DRs ensembler stå renere i deres profil hver for sig og kan videreudvikle deres nuværende høje kunstneriske niveau. Derudover inviterer DR landsdelsorkestrene til øget regionalt samarbejde.

 

Facebook
Twitter