DR skaber åbenhed om meningsmålinger

Fremover er det nemmere at finde ud af, hvordan meningsmålinger og politiske indeks er blevet til.

Er man interesseret i, hvordan søjler som disse bliver til, er man bedre stillet fremover. (Foto: DR)

Når Epinion laver meningsmålinger for DR, får man fremover bedre mulighed for at kigge undersøgelsen i kortene. DR går nemlig ud med flere oplysninger om Epinion-undersøgelserne, for at skabe mere åbenhed om hvilke metoder, der er blevet brugt.

Detaljerne om undersøgelserne har aldrig været hemmelige, men det er nyt, at oplysningerne ligger frit tilgængeligt på nettet. Dermed har alle nu muligheden for at dykke ned i konfidensniveauer og stikprøveusikkerhed.

”Jeg tror, at det er godt for journalistikken, at vi i højere grad giver brugerne adgang til baggrundsmateriale. På den måde kan de selv se, hvordan vi er kommet frem til vores historier, og det tror vi er i alles interesse,” siger Uffe Tang, der er politisk redaktør og journalistisk chef i DR Nyheder.

Uffe Tang, politisk redaktør og journalistisk chef i DR Nyheder.

Troværdighed i meningsmålinger

DR og Epinion fik en del uønsket opmærksomhed efter kommunalvalget i 2013, fordi DR tidligt på valgdagen gik ud med en exit-prognose, der viste sig at ramme forbi Socialdemokraternes valgresultat med næsten 7 procentpoint. Siden har DR Nyheder gjort flere ting, for at sikre, at meningsmålinger bliver brugt rigtigt.

”Vi har helt klart mere opmærksomhed på, hvad man kan, og hvad man ikke kan - særligt i de politiske indeks, hvor vi spørger folk, hvad de ville stemme, hvis der var valg i morgen. Vi tænker over ikke at vinkle så skarpt, at statistikken ikke kan bære det,” siger Uffe Tang.

For at være sikre på kvaliteten af undersøgelserne, er DR Nyheder også holdt op med at bruge andre medier og organisationers målinger. På den måde ved man præcist, hvordan der er blevet spurgt, hvilket har stor indflydelse på, hvordan resultatet i sidste ende bliver.

Mindre statistisk usikkerhed

DR har desuden skruet en anelse ned for antallet af politiske indeks. Hvor der før kom 12 hvert år, bliver der nu lavet 10. Til gengæld er der flere personer med i undersøgelserne, så målingerne bliver mere præcise.

”Vi har nok den laveste statistiske usikkerhed i vores målinger af noget medie i Danmark. Men derfor er det stadig vigtigt at være opmærksom på, hvad man kan og ikke kan bruge målingerne til,” siger Uffe Tang.

De nye oplysninger gør det tydeligt, hvor stor usikkerheden er på undersøgelserne, ligesom man for eksempel kan se, hvordan Epinion sørger for, at svarpersonerne bliver repræsentative for befolkningen. Det hele kommer til at være frit tilgængelige på dr.dk, når den næste meningsmåling bliver offentliggjort.

FacebookTwitter