DR søger en digital chikane-officer

Ved at ansætte en digital chikane-officer vil DR sikre en mere vedholdende og systematisk indsats mod digital chikane på tværs af hele organisationen.

Ved at ansætte en digital chikane-officer vil DR sikre en mere vedholdende og systematisk indsats mod digital chikane på tværs af hele organisationen. (Foto: © Uffe Weng)

DR vil styrke indsatsen mod digital chikane gennem ansættelse af en digital chikane-officer, DCO, der skal bygge videre på det arbejde, som allerede i et stykke tid har været i gang i DR.

- Vi har de senere år sat digital chikane højt på dagsordenen og taget problemstillingen dybt alvorligt blandt andet gennem interne retningslinjer med fokus på håndtering af og moderation af DR’s egne sociale medier. Men vi kan se, at der er brug for en endnu mere vedholdende og systematisk indsats på tværs af hele DR for at dæmme op for den digitale chikane, som er stigende ifølge de meldinger, vi får fra både medarbejdere og chefer. Derfor går vi nu skridtet videre og ansætter en DCO, siger Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder og står i spidsen for DR’s arbejde med digital chikane.

Fælles retningslinjer i DR siden 2019

I samarbejde med de faglige organisationer tog DR for alvor fat i arbejdet med digital chikane i 2019, hvor der blev udarbejdet og vedtaget fælles retningslinjer for håndtering af digital chikane både som medarbejder og chef.

Efterfølgende er en række forskellige initiativer og projekter sat i gang rundt omkring i DR for at forebygge digital chikane. I DR Nyheder er der for eksempel gennemført et projekt med delvis anonymisering af medarbejdere fra udlandsredaktionen, der producerer indhold til dr.dk. Baggrunden var episoder med chikane mod enkelte medarbejdere på deres private sociale medier på grund af artikler, de havde skrevet.

Blandt andre initiativer er, at antallet af moderatorer på DR’s egne sociale medier er øget, og at der i forbindelse med de mange store sportsbegivenheder den forløbne sommer blev udarbejdet et beredskab for DR’s sportsværter til håndtering af digital chikane.

Arbejdet med digital chikane skal videreføres

- I DR mangler vi hverken viden om digital chikane eller lyst til at gøre noget ved problemet. Den vigtigste opgave for den kommende DCO er derfor at bygge videre på det arbejde, som i forvejen er i gang. Vedkommende skal skabe relationer og sikre samarbejde mellem dem, som allerede arbejder med digital chikane i dag, men skal også kigge fremad og lave en strategi for en bedre forankring af indsatsen, siger Anders Kern Boje.

Han opsummerer den kommende DCO’s opgaver i fem hovedpunkter. Vedkommende skal:

  • Udbrede kendskabet til DR’s retningslinjer for håndtering af digital chikane.

  • Skabe overblik over og bidrage til implementering af initiativer på tværs af DR’s fire direktørområder.

  • Være ressourceperson når digital chikane rammer en medarbejder.

  • Arbejde på at samle og koordinere indsatsen på tværs af relevante samarbejdspartnere herunder DR’s HR-afdeling, DR’s sikkerhedsfunktion mv.

  • Udarbejde strategisk oplæg til forankring af indsatsen i DR.

Funktionen som digital chikane-officer er tidsbegrænset til 12 måneder. Ved udgangen af 2022 skal den evalueres med henblik på en mere varig plan for indsatserne mod digital chikane i DR.

  • Se DR's jobopslag om stillingen her