DR står bag stor analyse af blinde og svagsynedes mediebrug

Undersøgelse fra DR Tilgængelighed skal blandt andet bruges til at give de bedste digitale tilgængeligheds-tilbud til gruppen, dér hvor de er.

Seniorprojektleder Marie Junge Ernst fra DR Tilgængelighed har netop præsenteret en undersøgelse af synshandicappedes mediebrug – både internt i DR og for eksterne samarbejdspartnere. Foto: Bjarne Bergius Hermansen.

Hvordan er blinde og svagsynedes mediebrug? Og hvilke digitale produkter anvender de, når de for eksempel vil holde sig orienterede om nyheder eller vil benytte DR’s mange tilbud?

Hidtil har overblikket på det område manglet, men det ændrer en ny, stor analyse fra DR Tilgængelighed på. Seniorprojektleder Marie Junge Ernst har netop præsenteret en undersøgelse af synshandicappedes mediebrug – både internt i DR og for eksterne samarbejdspartnere. Formålet med undersøgelsen har været at blive klogere på, hvordan blinde og svagsynede anvender smartphone, computer og tablet. Fokus har været på brugere med en vis erfaring i navigere digitalt, og den viden, der nu er samlet, skal sikre bedre prioriteringer.

Over 700 blinde og svagsynede har deltaget i undersøgelsen, der er den første af sin art, og hele undersøgelsen kan rekvireres på mailen mern@dr.dk. DR deler den, så andre også kan drage nytte af konklusionerne.

Undersøgelsen skal styrke DR’s arbejde med at forbedre tilgængeligheden på DR’s digitale platforme.

- Det er – måske mere end nogen sinde – vigtigt, at vi prioriterer vores ressourcer rigtigt, når vi udvikler digitale produkter til blinde og svagsynede. For DRTV er ikke bare DRTV – det er DRTV på app, web, web på mobil og så videre – og man kan sige det samme om DR Lyd og dr.dk. Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvordan synshandicappede bruger digitale medier, så vi kan tilbyde de rette løsninger, forklarer Marie Junge Ernst fra DR Tilgængelighed.

DR har gennemført undersøgelsen i samarbejde med blandt andre Dansk Blindesamfund, Danske Handicaporganisationer og Nota, der er et bibliotek og videncenter for mennesker med syns- og læsehandicap.

Mest til flest

DR Tilgængelighed arbejder med at fjerne barrierer for mennesker, der har svært ved at høre, se, læse eller forstå, så de har bedre mulighed for at få udbytte af DR’s public service-indhold. Det sker ud fra fire strategiske sigtelinjer:

  • Tilgængelighed som princip. DR skal arbejde målrettet for at gøre DR’s grundprodukter så tilgængelige som muligt, tilgængelighed tilstræbes medtænkt fra starten i udviklingen af platforme og tilbud.

  • Digitalt fokus. Web og mobil skal være hovedfokus i videreudvikling af tilgængelighedstjenester, da disse øger muligheden for at tilgodese individuelle brugerbehov.

  • Højere kvalitet. DR skal prioritere høj kvalitet frem for stor volumen i tilgængelighedstjenester.

  • Mest til flest. DR skal prioritere de bredeste tilbud højest, så DR’s tilgængelighedstilbud bliver til glæde og gavn for flest mulige brugere.

- Det handler altså om kvalitet fremfor kvantitet i forhold til tilgængelighed. Det gælder også, når vi arbejder med vores digitale produkter. Vi vil ikke bare smøre tilgængelighed tyndt ud over vores platforme og lave halve løsninger hist og her. Derfor har vi brug for at vide, hvor brugerne er – altså hvilke platforme de er på, og hvilke browsere de foretrækker. Vi skal være skarpe på, hvor vores indsats gavner flest af dem, der har det sværest, forklarer Marie Junge Ernst.

Flest foretrækker smartphonen

Smartphone og computer er de mest anvendte apparater på tværs af synshandicap, mens stærkt svagsynede tillige er flittige brugere af iPads, fremgår det af undersøgelsen. Faktisk er smartphonen det apparat, de fleste foretrækker, hvis de kun måtte vælge ét apparat ift. tilgængelighed. Windows er det flittigst brugte styresystem på computeren, blandt de totalt blinde svarer 93 procent, at de er Windows-brugere. På smartphone er Apple det mest anvendte styresystem, men også Android gør sig gældende her – især blandt de svagsynede og stærkt svagsynede.

- Undersøgelsen viser på også, hvilke platforme der kun er få brugere, der benytter, og det er vigtigt at vide, for så er det jo ikke der, vi skal brænde alt vores krudt af for at finde løsninger, forklarer Marie Junge Ernst.

Afdelingen DR Digitale Produkter går snart i gang med et kompetenceudviklingsforløb, som skal sætte yderligere fokus på arbejdet med at øge tilgængeligheden på DR’s digitale platforme. Her er fokus på, at DR’s medarbejdere skal blive dygtigere til selv at sætte sig i blinde og svagsynedes brugssituation, så de langt tidligere i udviklingsprocessen har fokus på disse særlige behov.

Fremadrettet vil DR’s udviklere tage udgangspunkt i undersøgelsens resultater, når der skal prioriteres og findes løsninger, og derudover skal den styrke arbejdet med oplyse synshandicappede om, hvor de kan finde, og hvordan de bedst kan tilgå DR’s tilbud, forklarer Marie Junge Ernst, der tilføjer:

- Vi har med undersøgelsen fået et vigtigt fundament for vores videre arbejde med at fjerne barrierer for blinde og svagsynede, så deres vej til DR’s indhold bliver lettere.