DR udlejer lokaler til IT-Universitetet

DR har indgået aftale med IT-Universitetet i København om udlejning af en del af DR Byen. Indtægter fra udlejningen vil bidrage til at håndtere de politisk besluttede besparelser i DR.

DR Byen i København set udefra. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I september 2018 offentliggjorde DR en spare- og udviklingsplan, som skulle tilpasse DR til de nye økonomiske rammer i medieforliget fra 2018. Som led i planen besluttede DR at søge at udleje den del af DR Byen, som er blevet ledig, fordi DR’s økonomi er blevet mindre, og der er færre medarbejdere i DR.

DR har nu indgået en lejeaftale med IT-Universitetet, der rykker ind i de cirka 9.300 kvadratmeter i DR Byen, der er blevet ledige på 2.-5. sal i opgang 8.

- Vi er blevet færre medarbejdere, og vi har derfor arbejdet målrettet med at finde en lejer til vores ledige kvadratmeter i DR Byen, så de kan komme andre til gode og samtidig bidrage til DR's spareplan ved at reducere vores faste omkostninger, siger chef for Ejendomme & Service i DR Poul Holt Pedersen og fortsætter:

- Det er lykkedes at finde en lejer, der kan bruge det samlede areal, og det er vi rigtig glade for. Nu ser vi frem til at få det sidste på plads, så IT- Universitetet kan overtage lejemålet den 1. marts 2020.

Kræver visse ombygninger

Udlejningen af DR Byen kræver visse ombygninger. Disse ombygninger er planlagt, og DR har indhentet de nødvendige myndighedstilladelser. Ombygningerne vil blive gennemført i de kommende måneder.

IT-Universitet overtager lokalerne i DR Byen den 1. marts 2020.

Udlejning til markedspris

Lejemålet i DR Byen blev annonceret offentligt gennem et mæglerfirma. Annonceringen skete for at sikre, at DR opnår den rigtige pris og for at sikre, at udlejningen sker åbent, transparent og på markedsmæssige vilkår.

Alle virksomheder har i den proces kunnet meddele deres interesse for lejemålet i DR Byen. IT-Universitetet, der er nabo til DR Byen, var ved afslutningen af annonceringsprocessen den eneste virksomhed, som tilkendegav konkret interesse i lejemålet.

Prisen for lejemålet i DR Byen er cirka 15 millioner kroner årligt. Det svarer til 1.650 kroner per kvadratmeter inklusive skatter og afgifter mv. svarende til markedslejen. Prisen er blevet fastsat på baggrund af markedsvurderinger fra to uafhængige mæglere.

Habilitetsspørgsmål er håndteret

DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn er også formand for IT-Universitetets bestyrelse. Maria Rørbye Rønn har derfor erklæret sig inhabil i sagen både i DR og i regi af IT-Universitetet. Maria Rørbye Rønn har dermed ikke været involveret i annonceringsprocessen, kontraktforhandlingerne eller beslutningen om valg af lejer eller lejevilkår.

Ansvaret for processen, valg af lejer og lejevilkår har været placeret hos DR’s økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen med direkte reference til DR’s bestyrelsesformand.

På tilsvarende vis har Maria Rørbye Rønn ikke været del af IT-Universitetets proces eller beslutning om at leje sig ind i en del af DR Byen.