DR vil leje ubebygget grund ud

DR udlejer den ubebyggede grund på Ørestads Boulevard 19, 2300 København S, til etablering af parkeringsanlæg og anden bebyggelse.

Sådan ser der ud i dag på DR’s parkeringsplads ved DR Byen. Foto: Tommy Topp.

DR’s nuværende parkeringsplads ved DR Byen er etableret på baggrund af en dispensation fra lokalplanen til såkaldt terrænparkering.

Dispensationen udløber den 31. december 2021, og Københavns Kommune ønsker ikke at forlænge dispensationen yderligere. DR er derfor forpligtet til at sørge for, at der opføres et parkeringsanlæg på grunden og skal inden 31. december 2021 fremlægge en ambitiøs plan for en kommende bebyggelse for Københavns Kommune.

Niels Ammitzbøll er underdirektør i DR og blandt andet ansvarlig for drift af DR’s ejendomme. Han siger:

- Vi havde gerne set, at Københavns Kommune havde forlænget DR’s dispensation til terrænparkering, men det var desværre ikke en mulighed. Set i det lys er vi meget glade for, at vi i samarbejdet med Københavns Kommune har fundet en løsning, hvor vi kan udleje grunden til en tredjepart, som forpligtes til at opføre et parkeringsanlæg til DR’s benyttelse. Det er en god løsning for alle parter. En bygherre får adgang til at bygge på en attraktiv grund, Københavns Kommune får udviklet grunden, og DR får fortsat adgang til parkering uden at skulle agere bygherre på et større byggeri, men kan koncentrere sig om public service til danskerne.

Den ubebyggede grund udlejes på markedsvilkår.

Passe ind i omgivelserne

DR har i udbuddet blandt andet fokus på byggeriets arkitektoniske udformning, så det sikres, at byggeriet sker i sammenhæng med og passer ind i den omgivende bebyggelse, herunder DR Koncerthuset.

Parkeringsanlægget skal være taget i brug inden udgangen af 2024, og byggeriet forventes at kunne gå i gang medio 2023.

Se annoncen om sagen, der nu er indrykket i dagbladet Licitationen her

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter