DR vil udgive streaming-tal fremover

Flere og flere danskere streamer deres tv-indhold. For at give et fyldestgørende billede af, hvor mange der vælger at tilgå tv-indhold fra DR på den måde, udgiver DR fremover streaming-tal.

Flere og flere danskere streamer deres tv-indhold. Blandt de unge på 15-29 år har 32 procent ikke et tv-apparat i husstanden, og 85 procent af dem streamer ugentligt. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

Flere og flere danskere vælger at streame deres tv-indhold frem for at zappe rundt mellem tv-kanalerne på fjernsynet. Blandt de unge på 15-29 år har 32 procent ikke et tv-apparat i hjemmet, og 85 procent af dem streamer ugentligt. (Kilde: Gallups Index Danmark 1H 2019 og Kantar Gallup Seer-undersøgelsen 1H 2019)

For at kunne give et samlet og retvisende billede af hvor mange, der tilgår tv-indhold fra DR, vælger DR derfor fra i dag at udgive tal - ikke kun over hvor mange, der følger DR’s tv-indhold på flow-tv, men også hvor mange der streamer indholdet via DRTV.

Offentliggørelsen af streaming-tal kommer i kølvandet på, at DR for to uger siden offentliggjorde sin nye strategi 'Sammen om det vigtige'. I denne skitseres et skift væk fra et fokus på share på flow-tv til i højere grad at fokusere på den værdi, danskerne oplever ved DR’s indhold, samt på en række dækningsmål blandt andet på det digitale område. Områder, hvor det er særligt vigtigt, at DR har kontakt til danskere.

DR har således som mål, at 8 ud af 10 danskere i 2023 bruger et af DR’s digitale tilbud i løbet af en uge, og at 6 ud af 10 danskere skal benytte DR’s streamingtjeneste DRTV i løbet af en uge. I dag benytter 6 ud af 10 danskere et digitalt tilbud fra DR, og knap 4 ud af 10 benytter DRTV i løbet af en uge.

Med offentliggørelsen af streaming-tal lægger DR nu åbent ud, hvordan det løbende går med at nå de mål.

DR foretager i den her tid investeringer i og et skift mod nye digitale platforme og tilbud. Det er afgørende, at DR følger danskernes ændrede medievaner fra traditionelle til digitale platforme. DR lukker fra 2020 DR3 og DR Ultra som flowkanaler og omlægger dem til rene, digitale indholdstilbud på DRTV.

At der fremover vil være en række tilbud fra DR, som kun eksisterer digitalt som streaming-indhold, understreger kun behovet for, at de traditionelle flow-tal ikke længere kan stå alene.

Kilde og metode

Nedenfor er opgørelsen af Kantar Gallups og DR Medieforsknings seertal samlet for flow og streaming for perioden 1. september til 30. september 2019.

Seertallet udtrykker det gennemsnitlige antal seere pr. minut på flow-tv - og on demand via DRTV på den pågældende serie eller tv-program. Seertallene inkluderer alle programmer i den forgangne måned, og de tager derfor ikke højde for, at nogle programmer i serierne kan have været tilgængelige i kortere eller længere tid end andre.

Fremadrettet vil der blive arbejdet på at blive udgivet samlede seertal for DR hver måned på dr.dk/omdr.

For spørgsmål og kontakt:

DR Medieforskning: drmedieforskning@dr.dk Chef for DR Medieforskning, Dennis Christensen

Teknisk specifikation:

Seertallene for flow-tv dækker over Live + VOSDAL ex. net og stammer fra Kantar Gallups ’Seerundersøgelse’. Mens seertallene for DRTV er et estimat baseret på DR’s egne tal fra Adobe Analytics tilskrevet en faktor for samsening. Streamingtallene dækker on demand-sening. Alt er opgjort som ratings.