DRs indhold skal være "værd at dele"

Originalt indhold og attraktive digitale tilbud bliver omdrejningspunktet for DRs udvikling i de kommende år.

DRs bestyrelse har i enighed godkendt en ny strategi, der fastlægger de overordnede sigtelinjer for DR i de kommende fire år.

Udgangspunktet for strategien er, at traditionel radio og tv stadig står stærkt hos befolkningen, men at mediebrugen flytter sig især blandt børn og unge i takt med den digitale udvikling.

"Med strategien er sporene lagt for at fortsætte den positive udvikling, som DRs public service-tilbud har gennemgået i de seneste år. Fremadrettet bliver DRs vigtigste opgave at bringe indholdet og værdierne med ind i en radikalt forandret og langt mere digital medievirkelighed," siger DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen og fortsætter:

"Det kræver væsentlige omstillinger og nye satsninger men frem for alt, at vi fastholder et fokus på det, som er omdrejningspunktet for DRs virke, nemlig public service-opgaven og det originale kvalitetsindhold."

Værd at dele

Ifølge DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn går det originale indhold og satsningen på det digitale hånd i hånd:

"DRs evne til at skabe originalt og uafhængigt indhold af høj kvalitet bliver endnu vigtigere i et globalt mediemarked med et virvar af medietilbud. Samtidig har vi en stor opgave med at udvikle både vores indhold og digitale tilbud, så de passer til den måde, medierne bruges på."

"Vi har som ambition, at DRs digitale tilbud skal være lige så attraktive og relevante for den enkelte som vores radio- og tv-kanaler er i dag," siger Maria Rørbye Rønn.

Indsatsen på det digitale indebærer blandt andet at styrke DRs streaming-tjeneste, DR TV, som et selvstændigt tilbud og videreudvikle DRs apps til smartphones, tablets og andre platforme.

DR vil desuden i sine digitale tilbud sikre en sund balance mellem at levere indhold, der er målrettet og relevant for den enkelte, men også udfordre med indhold, der giver nye perspektiver, og som vi ellers ikke nødvendigvis ville se eller lytte til.

"Vores mediebrug ændrer sig i disse år, og vi forventer i stigende grad at få indholdet på en måde, som passer lige præcis til os. Her har vi i DR fortsat en helt central opgave i at samle befolkningen på tværs og sikre, at vi også præsenterer den enkelte for helt nye perspektiver og indhold, der overrasker. Værd at dele udtrykker vores ambition om at levere relevant indhold af høj kvalitet, som er værd at debattere, værd at have en holdning til og værd at være fælles om," siger Maria Rørbye Rønn.

Fokus på børn og nyheder

På børneområdet sætter DR fokus på især de større børn, som er vokset op i den digitale medieverden med smartphones og tablets.

Hvor de mindre børn i dag bruger Ramasjang flittigt, finder de større børn i mindre grad ind til DRs tilbud. Derfor vil DR styrke indsatsen til de større børn blandt andet ved at udvikle programmer og nye tilbud, hvor de digitale og mobile muligheder er tænkt ind helt fra starten.

"De 7-12-årige oplever i dag, at de har en verden af medier til rådighed, og de kan finde næsten alt på nettet. Vi har en særlig opgave i at give dem dansk indhold med udgangspunkt i deres virkelighed. Det er vi gode til i dag på tv, men vi vil i de kommende år blive bedre til at være stede på de medier og platforme, de bruger," siger Maria Rørbye Rønn.

På nyhedsområdet vil DR sikre et troværdigt og nuanceret nyhedsbillede, der hvor brugerne er, og hvor debatten foregår. Det indebærer ikke mindst en fortsat udvikling af DRs nyhedstilbud på mobile og digitale platforme.

DR skal både kunne levere de vigtigste nyheder hurtigt og sikre, at der plads til dybde og analyse, der sætter nyhederne i perspektiv.

Endelig indeholder strategien en række indsatser for at udvikle DRs organisation.

DR vil i de kommende år fortsætte indsatsen for at øge effektiviteten og fleksibiliteten i DR og samtidig på en række områder understøtte udviklingen mod de digitale og mobile platforme. Her vil DR blandt andet forsøge med nye samarbejdsformer, udvikle kompetencerne til at levere indhold på nye platforme og arbejde for mere fleksible rettighedsløsninger, så programmerne kan komme ud, hvor brugerne er.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter