Ekstern advokat undersøger forhold i pigekor: En lang række initiativer for at sikre god adfærd er allerede iværksat

Da der sidste år bredt kom fokus på krænkelser i medieverdenen og kulturlivet, satte DR gang i et større arbejde med at sikre en god kultur og adfærd i alle dele af organisationen.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

Politiken bragte fredag en artikel, der sætter fokus på forhold i DR Pigekoret for 11-20 år siden samt håndteringen af klager på det tidspunkt.

- Det, der beskrives, gør stort indtryk og er helt uacceptabelt. Jeg abonnerer ikke på fortællingen om, at ”tiden var en anden” dengang. Der skal naturligvis til alle tider være et trygt miljø for alle, og klager skal tages alvorligt. Sådan skulle det også være dengang. Alt peger på et ledelsessvigt, og det skal vi til bunds i, siger kulturdirektør Henrik Bo Nielsen.

Da der sidste år bredt kom fokus på krænkelser i medieverdenen og kulturlivet, satte DR gang i et større arbejde med at sikre en god kultur og adfærd i alle dele af organisationen. Som en del af dette blev der opfordret til, at alle, der måtte have erfaringer med krænkelser, kunne komme med disse.

Ekstern advokatundersøgelse er i gang

To anonyme henvendelser i kølvandet på dette, vedrørende en periode ganske mange år tilbage i tiden, førte til, at DR allerede har igangsat en ekstern advokatundersøgelse af forhold i DR Pigekoret. Et særskilt fokus i den undersøgelse er håndteringen af klager og henvendelser blandt de centrale funktioner omkring koret.

- Det er godt, at der sidste år kom hul på, hvad der er foregået mange steder i kulturlivet og samfundet som sådan gennem tiden. Vores ønske er at komme til bunds i, hvad der er foregået på det her konkrete område. Det er netop derfor, at en ekstern advokat er sat på sagen. Jeg er sikker på, at han også vil inddrage de oplysninger, Politiken bringer i sin undersøgelse, siger kulturdirektør Henrik Bo Nielsen.

Advokatundersøgelsen forventes at være afsluttet denne sommer.

Der er ikke nogen af de daværende ansatte omkring pigekoret, fra den periode der beskrives i Politiken, som i dag har noget med pigekoret eller klagebehandling at gøre.

Bred indsats i forhold til adfærd

Siden den periode, Politiken beskæftiger sig med, er der gjort meget for at forebygge krænkelser, sikre et godt miljø, indskærpe over for alle chefer, at de har handlepligtsamt sikre, at henvendelser bliver håndteret korrekt.

Det arbejde fortsætter, da også andre sager viser, at der er behov for et vedholdende fokus. Fremadrettet vil der blive iværksat yderligere initiativer.

Når advokatundersøgelsen er afsluttet, vil DR desuden drage konklusionerne på denne i forhold til dette konkrete område.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk