Ekstern advokatundersøgelse af forhold i relation til DR Pigekoret: Tidligere medlemmer af koret kontaktes nu

DR håber, at de, der måtte have oplevelser med krænkende adfærd, henvender sig.

Undersøgelsen foretages af en ekstern advokat, som har frie hænder i forhold til undersøgelsen. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

DR igangsatte sidste år et større arbejde med at ændre kulturen med udgangspunkt i et nyt kodeks for god adfærd. Som en del af dette blev alle, der måtte have oplevet krænkende adfærd - også tilbage i tiden, opfordret til at komme frem med dette som del af arbejdet med at ændre kulturen fremadrettet.

I kølvandet på dette er der indkommet to anonyme henvendelser, der peger på oplevelser med krænkende adfærd i relation til DR Pigekoret for ganske mange år siden.

Dette tager DR meget alvorligt.

Derfor pågår der er en ekstern advokatundersøgelse for at undersøge, om der har været udvist krænkende adfærd i relation til Pigekoret, samt hvordan dette har været håndteret. Som et led i denne igangværende undersøgelse kontaktes tidligere medlemmer af koret i disse dage af den eksterne advokat gennem de fora, der er til rådighed, for at give dem mulighed for at bidrage til denne undersøgelse.

DR håber, at de, der måtte have oplevelser med krænkende adfærd, henvender sig.

Mail oprettet

Den måde, man kan komme i kontakt med advokaten på, er ved at sende en mail til den indberetningsordning, der er oprettet. Adressen er DR@norrbomvinding.com. Her kan kommissorium samt retningslinjer for undersøgelsen også rekvireres, ligesom begge dele også kan findes på advokatens hjemmeside.

Undersøgelsen foretages af en ekstern advokat, som har frie hænder i forhold til undersøgelsen, der som sagt udspringer af to henvendelser om oplevelser, som ligger ganske mange år tilbage i tiden.

De nuværende kormedlemmer er orienteret om undersøgelsen.

Undersøgelsen er forlænget, og det er muligt at henvende sig til advokaten frem til 1. juli.

Ud over at henvende sig til Norrbom Vinding er det også muligt at tage kontakt til DR’s HR-afdeling, hvis der er brug for nogen at tale med om spørgsmål, som måtte melde sig i forbindelse med undersøgelsen. Der kan helt uforpligtende ringes til DR’s HR-afdeling mandag-fredag klokken 9-16 på telefon 2854 9321. Man bestemmer selv om henvendelsen sker anonymt eller ej.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk