Flere vinker farvel til deres fjernsyn

Andelen af husstande, der ikke har noget TV-apparat stiger, men mange bruger så computeren eller deres tablet i stedet. Generelt kan vi også modtage færre TV-kanaler end førhen.

Der er blevet længere mellem TV-apparaterne i de danske hjem det seneste år, og over otte procent har nu ikke et fjernsyn. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)

Billedkommoden, tossekassen, flimmeren eller fjerneren. Kært barn har mange navne, men efterhånden er TV-apparatet knapt så kær en gæst hjemme i stuer og soveværelser, som det var engang.

En status, som Slots- og Kulturstyrelsen har lavet på baggrund af tal fra TNS Gallup/TV-Meter, viser, at TV-apparaterne forsvinder hurtigere fra de danske hjem end tidligere. Fra slutningen af 2014 til udgangen af 2015 er andelen af husstande, der slet ikke har noget fjernsyn, steget fra 6,3 procent til 8,1 procent.

”Selv om andelen af husstande, der ikke har noget TV-apparat i husstanden, fortsat er relativt lille, er der tale om en stort set konstant stigende andel siden 2008, hvor 2,1 procent af husstandene ikke havde noget TV-apparat,” konkluderer Slots- og Kulturstyrelsen i sin rapport ’Mediernes udvikling i Danmark’, der er udkommet her i sommer.

Med andre ord er der nu næsten fire gange flere hjem uden et fjernsyn, end der var for otte år siden - men det er nu ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de så ikke benytter sig af DRs, TV 2’s eller andre TV-kanalers tilbud. De ser dem ofte bare på nettet i stedet for.

Bare fra udgangen af 2014 til udgangen af 2015 er andelen af husstande, der har adgang til internet hjemme, steget fra 76,6 procent til 81,4 procent.

”Der er således en større andel af de, der ikke har et traditionelt TV-apparat, der principielt har mulighed for at se TV via internettet på andre typer af apparater,” noterer Slots- og Kulturstyrelsen i sin rapport.

Her gennemgår man også, hvem det typisk er, der har sagt farvel til fjernsynet. Det er typisk folk med adgang til internet derhjemme, som bor til leje i en etageejendom. De fleste uden fjernsyn bor alene og har en husstandsindkomst på under 200.000 kroner, fremgår det af rapporten ’Mediernes udvikling i Danmark’.

Flere har fået barberet kanalpakken

Udover helt at sætte fjernsynet på porten har en stribe danske husstande også ”barberet” i deres kanalpakker, så de kan se færre TV-kanaler end før.

Hvor der i 2014 var 23,8 procent af alle husstande, der havde kanalpakker med flere end 50 kanaler, var tallet faldet til 20,6 procent ved årsskiftet, fremgår det af rapporten fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Her lyder konklusionen også, at det ikke er muligt at udtale sig kategorisk om, hvorvidt der er tale om et reelt fald i TV-seningen, eller om TV-seningen er skiftet over til andre platforme.

”En del af seningen kan være flyttet over på andre platforme, især for de yngre aldersgrupper, men forbruget på disse andre platforme er endnu ikke dokumenteret på samme måde, som den traditionelle TV-sening,” lyder det i medieudviklingsrapporten.

Samlet set faldt danskernes traditionelle TV-forbrug kun med et minut fra 2014 til 2015 – nemlig fra to timer og 53 minutter dagligt til to timer og 52 minutter dagligt.

Facebook
Twitter