Hvor går grænsen? DR Ultra klar med tema om grænseoverskridende adfærd på nettet

Med kampagnen ’Hvor går grænsen’ sætter DR Ultra i denne uge for alvor fokus på blandt andet groft sprog bag skærmen og mobning på nettet.

Anna Lin og Morten Münster har blandt andet lavet en sang og en musikvideo til DR Ultras tema om vores adfærd på nettet. (Foto: Johanne Mikkelsen)

Hvor går grænsen? Ja, hvis det er landegrænsen, kan mange svare på det. Men handler det om, hvor andres og ens egne grænser går online, kan grænsen være forskellig fra person til person.

Nu kaster DR Ultra - der har de 9-14-årige som målgruppe, sig for alvor ind i snakken om blandt andet groft sprog bag skærmen og mobning på nettet. I en særlig indsats i denne uge - fra den 2.-8. maj, sætter Ultra massivt fokus på grænseoverskridende adfærd på nettet og digital mobning.

Anna Lin er gennemgående vært i syv af de otte programmer på DRTV, og blandt de øvrige, der sætter digital dannelse på dagsordenen for Ultra-seerne, er for eksempel ’Ultra Gaming’-værten Sigge Højbjerg og youtuberen og sangeren Morten Münster.

- Børn og unges fysiske og digitale liv er ikke to adskilte verdener, men i deres øjne én sammenhængende størrelse. Der findes meget sprog og mange regler for, hvordan vi omgås hinanden i den fysiske verden, men knapt så meget når det kommer til det digitale. Derfor ønsker vi med programmerne at åbne for en dialog om, at det er vigtigt for børn og unge at respektere hinandens grænser digitalt, siger Jonas Kryger Hansen fra B&U, der er redaktør for temaet ’Hvor går grænsen?’.

Okay at sige fra

Han er med på, at der kommer nye medieplatforme og nye problemstillinger frem, lige så ofte som børnene skifter klassetrin. Så det kan være svært for alle at have overblikket over, hvad der sker hvor.

- Men det er en vigtig debat at tage og vigtigt, at børn lærer, at det er okay at sige fra. Ingen skal kunne sige, at ’sådan er det jo bare online’ eller på anden måde negligere det, når de føler sig mobbet eller nedgjort på nettet, siger Jonas Kryger Hansen.

Han peger på, at både Red Barnet og Børns Vilkår får mange henvendelser fra børn om dårlig digital trivsel og ubehagelige oplevelser online. Og en omfattende undersøgelse fra Red Barnet – foretaget blandt over 3.000 børn og unge mellem 9 og 17 år – bekræftede for nylig en stigende tendens i digitale krænkelser. Fire ud af 10 børn har haft ubehagelige oplevelser på nettet det seneste år, som for eksempel at blive talt hadefuldt til eller ved at modtage fotos, de ikke havde lyst til at se.

- På Ultra vil vi gerne møde børn og unge, hvor de er. Vi håber i al beskedenhed, at vi ved at tage snakken kan være med til at bidrage til en bedre digital kultur. Der sidder altid en modtager i den anden ende, som måske har nogle andre grænser end en selv, og grænseoverskridende og krænkende adfærd på nettet skal ikke bare blive det normale. Det skal være i orden at sige fra, og det håber vi ’Hvor går grænsen’-temaet kan være med til at gøre de 9-14-årige opmærksomme på, siger Jonas Kryger Hansen.

Massivt tryk på én gang

Programmerne udkommer på én gang, og udsendelserne og videoerne, der er en del af temaet, er vidt forskellige. Det er et meget bevidst valg fra redaktionens side.

- Ved at gøre det på den måde, håber vi at ramme en større del af målgruppen på én gang. Og det er lige netop det, vi gerne vil med satsningen, fordi vi ved, at det er relevant for både den 9-årige dreng og den 14-årige pige, siger Jonas Kryger Hansen.

I programmerne ser Anna Lin og hendes medværter blandt meget andet på tonen på sociale medier og på, hvordan man undgår svindel online.

- I et af programmerne indsamler Anna Lin og youtuberen Morten Münster også dumme og upassende beskeder, som nogle af landets fremtrædende influencere har modtaget. Sammen får de lavet en ’hate-sang’ og en musikvideo, der udstiller de hadefulde og dumme beskeder. Men i stedet for at trille tårer over det, der er sket, er sangen udformet som et humoristisk modsvar til den til tider skingre tone, som mange oplever online. Når de stødende ord sættes i en anden kontekst end den dybt personlige, er de bare latterlige sætninger, og det er der kommet en sjov sang ud af, siger Jonas Kryger Hansen.