Kompensation reducerer gælden i DR Byen

Regeringen vil eftergive statslig gæld i DR Byen for cirka 179 millioner kroner. Det sker som kompensation for, at SKAT opgiver at inddrive licenstilgodehavender for i alt cirka 311 millioner kroner.

Forslaget fra kulturministeren indebærer, at hele kompensationen bruges til at reducere gælden i DR Byen, som DR har til staten. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

Hvis Folketingets Finansudvalg tiltræder et netop fremsendt aktstykke fra kulturministeren, vil DR’s gæld i DR Byen blive reduceret med cirka 179 millioner kroner. Sådan lyder regeringens forslag til at kompensere DR for, at SKAT opgiver at inddrive ubetalte licensregninger for 311 millioner kroner.

I oktober 2018 fik kommuner, regioner og en række ikke-statslige institutioner på tilsvarende vis kompensation for, at det politisk er besluttet, at SKAT opgiver at inddrive forskellige tilgodehavender med en samlet nominel værdi på cirka 1,4 milliarder kroner. Den samlede, foreslåede kompensation til DR udgør cirka 198 millioner kroner. Heraf vedrører cirka 179 millioner kroner gældseftergivelse, mens cirka 19 millioner kroner vedrører kurstab ved indfrielse af gælden. Det fremgår af aktstykket fra kulturministeren, at kompensationen er beregnet på baggrund af SKATs kursværdier for de pågældende licensfordringer.

Den foreslåede kompensation påvirker regnskabsteknisk DR’s resultat i 2018 i positiv retning. Den varige effekt af den reducerede gæld er en besparelse på DR’s årlige renteudgifter på cirka 3,5 millioner kroner.

Renteudgifter bliver mindre

Om kompensationen siger økonomichef i DR Niels Ammitzbøll:

”Selv om en gældsnedskrivning rent regnskabsteknisk vil slå igennem på resultatet for 2018, er det ikke penge, vi kan råde frit over. Forslaget fra kulturministeren indebærer, at hele kompensationen bruges til reduktion af den betydelige gæld i DR Byen, som DR har til staten. Og samtidig opgiver man jo fra SKATs side at inddrive licensfordringer for 311 millioner kroner. Vi glæder os naturligvis over, at der er udsigt til, at DR’s gæld reduceres, og at vores fremtidige renteudgifter dermed bliver lidt mindre. Men det er ikke noget, der grundlæggende påvirker DR’s driftsøkonomi, og det ændrer derfor ikke på DR’s spareplan, der sikrer, at DR’s udgifter tilpasses til de nye, politisk aftalte økonomiske rammer, der gælder for medieforliget for 2019 til 2023.”

Den kompensation, som foreslås i aktstykket, og som kommuner, regioner og en række ikke-statslige institutioner fik i oktober, er konsekvensen af en politisk aftale fra 2017 med alle Folketingets partier om en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivl om retskraften. Målet var at rydde op i SKATs manglende gældsinddrivelse som følge af det nu lukkede automatiske inddrivelsessystem, EFI.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter