Landsretsdom mod DR-ansatte var ikke i strid med menneskerettighederne

Danmark overtrådte ikke menneskerettighedskonventionen, da to DR-medarbejdere fik en dom i en injuriesag i 2011, vurderer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Sagen har handlet om programmet ’Når lægen ved bedst’, som DR1 sendte tilbage i 2008. (Foto: © Framegrab)

Danmark overtrådte ikke Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, i forbindelse med at Østre Landsret i 2011 idømte journalist Mette Frisk og redaktør Steen Jensen fra DR Dokumentar en dom i en injuriesag, der var anlagt af Rigshospitalet mod DR.

Det fastslår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg enstemmigt, efter at der tirsdag er truffet afgørelse om, hvorvidt Østre Landsrets afgørelse i 2011 om, at en DR-udsendelse indebar injurier mod Rigshospitalet og en navngiven overlæge, var i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, der handler om retten til ytringsfrihed.

Hele omdrejningspunktet i sagen var dokumentaren ’Når lægen ved bedst’, der blev sendt den 24. september 2008 på DR1. Dokumentaren undersøgte Rigshospitalets behandling af lungehindekræft-patienter. En række patienter og deres pårørende kritiserede, at de var blevet behandlet med en medicin, hvis virkning ikke var dokumenteret. Patienterne mente, at Rigshospitalet havde tilbageholdt informationer om, at der fandtes en anden medicin, som man brugte i andre lande, ligesom eksperter undrede sig over Rigshospitalets behandling. Rigshospitalet mente omvendt, at DR-dokumentaren gik for langt og anlagde injuriesag, som man vandt i byretten og landsretten.

Selv om man anerkender DR-medarbejdernes rolle som offentlighedens vagthund, noterer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sin afgørelse blandt andet, at det ikke var et urimeligt krav fra rettens side, at journalisterne burde have indhentet medicinsk dokumentation for deres påstande.

Slap gennem nåleøjet

Direktøren for DR Danmark, som DR Dokumentar er en del af - Anne-Marie Dohm – ærgrer sig selvfølgelig over dommen. Hun glæder sig dog over, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol antog sagen og lod den slippe gennem det nåleøje, som det er at få sin sag behandlet for domstolen i Strasbourg.

”Vi må tage sagen til efterretning, og jeg fortryder ikke, at vi tog den videre til menneskerettighedsdomstolen. Det er en principiel sag, fordi det er vigtigt, at journalister kan formidle kritik af offentlige institutioner og myndigheder, uden at blive dømt for injurier - hvis kritikken vel at mærke er velresearchet og underbygget,” siger Anne-Marie Dohm.

Hun understreger samtidig, at både Danske Mediers Forum og Dansk Journalistforbund har støttet op om, at Østre Landsrets dom blev prøvet.

DRs dokumentarchef Steen Jensen er naturligvis også skuffet over afgørelsen.

”Det ærgrer os, at afgørelsen går os imod. For os handler sagen om nogle journalistiske grundprincipper, og når man mener, at man er blevet dømt på forkerte præmisser, måtte vi tage sagen videre. Det er ikke lykkedes os at få domstolen til at tilsidesætte afgørelsen fra Østre Landsret, og vi vidste også godt, at der skulle meget til at omgøre en dom fra Danmark. Alligevel havde vi da hellere set et andet resultat,” siger Steen Jensen, der ikke tror, der kommer til at ske mere i sagen nu.