Markant stigning i opbakning til DRs digitale indsats

Der er sket markante løft i både tilfredsheden med DRs digitale tilbud og i opfattelsen af, hvor vigtigt det er, at DR er på de nye medier. Det viser en ny Megafon-undersøgelse.

Mange flere end sidste år ser det som vigtigt, at DR er til stede med nyheder digitalt, og at man kan se og høre programmer på nettet, og at DR er på mobile enheder. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

Digital omstilling har stået højt på dagsordenen i både DR og resten af mediebranchen i de seneste år. Nu kan forandringerne også for alvor spores i befolkningens holdning til DRs digitale aktiviteter, viser en Megafon-undersøgelse.

Vigtigt for samfundet at DR er på digitale og mobile medier

Det mest tydelige resultat er, at der er sket markant løft i befolkningens opfattelse af DRs digitale aktiviteter. Mange flere end sidste år ser det som vigtigt, at DR er til stede med nyheder digitalt, og at man kan se og høre programmer på nettet, og at DR er på mobile enheder.

I gennemsnit er andelen, som mener, DRs aktiviteter på de tre områder er vigtige for samfundet, steget fra 79 procent i 2016 til 88 procent i 2017, og det er et usædvanligt stort spring, ifølge DR Medieforskning.

”Stort set alle danskere har en holdning til DR, og det er normalt kun mindre udsving, vi ser fra år til år. Men i år er der sket store skred i opfattelsen af DR på især de digitale medier, og det afspejler nok en stor bevidsthed i befolkningen om de ændringer i medieverdenen, der sker i disse år. Samtidig er også tilfredsheden med DRs digitale tilbud steget kraftigt,” siger Dennis Christensen, der er leder af DR Medieforskning.

Konkret er tilfredsheden med de tre dele samlet set steget fra 61 procent til 79 procent. Det er et løft på næsten 30 procent på et enkelt år.

De unge ser også DR som vigtig

De unge går generelt forrest i at bruge de nye medier. Men når man spørger til opfattelsen af DRs betydning, ligger de tæt på befolkningen som helhed.

74 procent af de unge mener, at DR er vigtig for samfundet mod 79 procent af hele befolkningen, og på linje med resten af befolkningen ser næsten to tredjedele af de unge DR som den vigtigste danske medieudbyder for samfundet.

Og når det kommer til den personlige betydning, er der sket en markant vækst det seneste år. I 2016 så 58 procent af de 15-29-årige DR som vigtig for dem selv og deres familie, mens det i 2017 var 69 procent.

”Der er ingen tvivl om, at kampen om de unges gunst er særlig hård i disse år, når man tænker på medieudviklingens mange nye, især digitale, tilbud til de unge. Når det er sagt, så er det dog også værd at bide mærke i, at DR ugentligt er i kontakt med 89 procent af de unge mellem 15 og 29 år – et meget højt niveau, hvilket ganske givet også kan tilskrives, at DR nu supplerer de klassiske broadcast-tilbud med nye digitale muligheder for at se, høre og bruge DRs indhold”, siger Dennis Christensen.

Facebook
Twitter