Markante ændringer på TV og radio fra 2. januar 2020

Som en del af spare- og udviklingsplanen og public service-kontrakten for DR sker der den 2. januar 2020 en række markante ændringer i DR’s TV-og radiotilbud.

Kåre Røgind Quist og Nina Munch-Perrin er værter på den sene udgave af TV-Avisen, der fra nytår bliver sendt klokken 21.00 i stedet for 21.30. (Foto: © Agnete Schlichtkrull)

DR’s TV-tilbud foretager den 2. januar 2020 et markant digital ryk, som involverer en række markante ændringer og blandt andet betyder, at en række af DR’s nuværende TV-flowtilbud flytter ind på DR’s streamingtjeneste DRTV og bliver rene digitale tilbud.

Ændringerne sker som en del af den spare- og udviklingsplan, DR præsenterede i september 2018, og som på baggrund af de politisk vedtagne besparelser på DR samt public service-kontrakten for 2019-2023 skitserer DR’s fremtidige og færre tilbud til danskerne.

Her er et overblik over ændringerne, der alle træder i kraft den 2. januar 2020:

DR3 flytter ind på DRTV

DR3 bliver 100 procent digital, og programmerne udkommer fra den 2. januar på DR’s streamingtjeneste DRTV. DR3 som tilbud til den unge målgruppe vil altså fremadrettet kun udkomme dér, hvor de unge primært er, og stopper hermed som flow-kanal på TV.

DR Ultra flytter til DRTV

DR Ultra bliver ligeledes et 100 procent digitalt tilbud, og programmerne udkommer fra den 2. januar på DRTV. DR Ultra vil således ikke længere være at finde som kanal i kabelpakker eller tilgås som kanal via antenne, men vil fortsætte som et indholdsunivers med programmer på DRTV, ligesom DR Ultra fortsat vil være tilgængelig på app. Det er en ændring, som passer til den mediebrug, mange af de store børn allerede har.

DR2 og DR K bliver til en ny samfunds- og kulturkanal, og DR K lukker på flow

DR K lukker som flow-kanal og stopper samtidig som mediebrand den 2. januar 2020. På grund af spareplanen for DR lukker en række programmer om blandt andet film, historie og bøger dermed. Dele af kultur- og historiestoffet flytter ind på DR2, som fremover vil have en dag dedikeret til kulturindhold, ligesom der også vil være en dag med afsæt i historieprogrammer. DR2 vil fremover være en kanal med fokus på både kultur og samfund. Til DR2 knyttes også et digitalt indholdstilbud på DRTV, kaldet DR2+, med indhold rettet mod streamere af kultur- og samfundsindhold.

DR1 og DRTV som de centrale hovedindgange til DR’s TV-tilbud

Ændringerne på TV-området skal imødekomme, at en hastigt voksende del af den danske befolkning i stigende grad foretrækker at tilgå deres TV-indhold via digitale platforme. Som en del af dette bliver DR1 og streamingtilbuddet DRTV derfor de centrale og ligestillede indgange til DR’s TV-indhold. DR styrker ligeledes sit fokus på at udvikle indhold, som er skræddersyet til DRTV og til streamernes forventninger. Med den nye kanalportefølje på TV sker der også en række ændringer på DR1 – blandt de mest markante er en flytning af den sene udgave af TV-Avisen fra klokken 21.30 til 21.00. Denne flytning sker også fra den 2. januar 2020.

Radiokanal lukker

Radiokanalen P7 Mix lukker den 2. januar 2020. Kanalerne P6 Beat og P8 Jazz fortsætter med at sende 2020 ud.

Kampagner på vej

For at informere danskerne om de mange ændringer iværksætter DR den kommende tid en række kampagner på blandt andet TV og radio m.v. Opdateringer på ændringerne vil også kunne findes på denne side, dr.dk/omdr.