Medarbejderrepræsentanter genvalgt til DRs bestyrelse

Journalist Mogens Rubinstein og KUV-formand Stig Paulsen beholder deres pladser som medarbejderrepræsentanter i DRs bestyrelse.

Et fredeligt valg er netop overstået i DR. Den 1. november udløb indleveringsfristen for kandidatlister til DRs medarbejderrepræsentantsvalg til DRs bestyrelse, og alle, som kunne have interesse for at fungere som talerør for DRs cirka 3.000 ansatte, kunne tilmelde sig valgkampen.

Blandt DRs ansatte hersker der dog tilsyneladende bred tilfredshed med de to personer, som allerede besidder posterne.

I hvert fald er de to nuværende medarbejderrepræsentanter, journalist Mogens Rubinstein og formand for DRs Kontaktudvalg (KUV) Stig Paulsen blevet genvalgt. De kan altså se frem til yderligere fire år på posten fra 1. januar 2011 og til udgangen af 2014.

Igen-igen og igen

Den nu 62-årige Mogens Rubinstein har fungeret som medarbejderrepræsentant i de sidste to runder - altså siden 2003. Han er tilsyneladende så populær på posten, at medarbejderne har givet ham endnu fire år, hvilket gør ham til den af alle bestyrelsesmedlemmer i DR, som har siddet længst på plads.

Rubinstein er da også en meget velvandret herre i DR, hvor han har været ansat siden 1978. Han arbejdede først på Radioavisen og kom i 1980 på TV-Avisen, hvor han arbejdede på den politiske redaktion - det har han gjort lige siden. Han har desuden lavet flere magasinprogrammer, som for eksempel 'Ugens Gæst' og 'Pengemagasinet', ligesom han også har lavet valgaftener. For tiden laver han indslag til P1's morgenradio.

Stig Paulsen har været ansat i DR siden 1986, hvor han startede i anlægsafdelingen. Sidenhen har han arbejdet i DRs dekorationsafdeling, hvor han blandt andet har stået for fremstilling af kulisser og sceneteknik. Han har været tillidsrepræsentant siden 1990 og har siden 2001 været formand for DRs kontaktudvalg KUV, som er en paraplyorganisation for de faglige organisationer i DR med undtagelse af journalisterne.

Da antallet af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen før sidste valg i 2006 blev sat op fra én til to, blev han valgt ind sammen med Mogens Rubinstein, som altså dengang blev genvalgt.

Facebook
Twitter