Mere information om Radio- og Fjernsynslovens § 86

(Foto: Agnete Schlichtkrull.)

DRs ”programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil" er undtaget fra aktindsigt. Undtagelsen findes i dag i Radio- og Fjernsynsloven § 86 og omfatter alle sager og dokumenter, som ”direkte eller indirekte har relation til programvirksomheden eller den redaktionelle proces” (lovens bemærkninger).

Formålet er at sikre DR en så fri og uafhængig position som muligt, og hensynene bag undtagelsen kan efter lovens bemærkninger overordnet gøres op i to hensyn:

Det ene er hensynet til ytrings- og informationsfriheden, sådan at man ikke via reglerne om aktindsigt kan få indblik i redaktionelle processer eller få oplysninger om kilder, research mv. Det andet er hensynet til, at DR befinder sig i en konkurrencesituation i forhold til andre danske og udenlandske radio- og tv-foretagender, som ikke er omfattet af regler om aktindsigt. Var adgangen til aktindsigt ikke begrænset, ville DR derfor være stillet betydeligt dårligere i konkurrencen med øvrige medier.

Priser er undtaget

Som eksempler på oplysninger, som DR har undtaget som programvirksomhed, kan nævnes priser på programmer, programkoncepter, produktionspriser, lønforhold for eksempelvis DRs profilerede programværter, kanalbudgetter, researchmateriale med mere.

Alt sammen oplysninger om forhold, hvor DR enten er i konkurrence med de øvrige aktører på mediemarkedet, eller hvor der er tale om for eksempel journalistisk research, og hvor DR på den baggrund har vurderet det nødvendigt at holde oplysningerne fortrolige.

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014§ 86. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6.

FacebookTwitter