Moms på licensen eller ej?

Reglerne om licensopkrævning er fastsat ved lov og bekendtgørelse og hører under kulturministeren. Her fremgår det klart, at medielicensen er inklusiv moms, forklarer DR's økonomichef Niels Ammitzbøll.

Den licens, som DR opkræver til fordeling mellem de danske public service-medier, er – på linje med praksis i flere andre europæiske lande – pålagt moms. (Foto: Agnete Schlichtkrull.)

Den licens, som DR opkræver til fordeling mellem de danske public service-medier, er – på linje med praksis i flere andre europæiske lande – pålagt moms. Det drejer sig om rundt regnet én milliard kroner årligt, og det er penge, som i dag tilfalder statskassen.

Men en EU-dom fra 2016, som afgjorde, at en tjekkisk radiostation ikke kunne lægge moms på sin radiolicens, har siden rejst spørgsmålet om, hvorvidt der er hjemmel for at pålægge moms på den danske medielicens.

Skatteministeriet: Ingen betydning for dansk praksis

Netop dette er baggrunden for, at Skatteministeriet har undersøgt spørgsmålet. I et svar til Folketinget fra marts 2017 konkluderer ministeriet, at man på baggrund af en undtagelse i momssystemdirektivet – en såkaldt ”stand still-klausul” – vurderer, at EU-dommen ikke får betydning for dansk praksis. Denne klausul bestemmer nemlig, at de medlemslande, som tilbage i 1978 lagde moms på ellers momsfritagne ydelser, kunne fortsætte med den praksis. Tjekkiet er ikke omfattet af denne klausul, men det er Danmark, konkluderer ministeriet i sin vurdering.

Momsen går i statskassen

I DR forklarer økonomichef Niels Ammitzbøll, at DR administrerer ordningen i henhold til de regler, der gælder.

"Reglerne om licensopkrævning er fastsat ved lov og bekendtgørelse og hører under kulturministeren. Her fremgår det klart, at medielicensen er inklusiv moms. Så vi gør det, vi skal - og det eneste vi kan – nemlig at agere i henhold til de gældende regler. Momsen går direkte i statskassen, mens den licens, der opkræves, fordeles mellem public service-medierne, blandt andre Radio 24Syv, TV 2-regionerne og DR. Det er sådan reglerne er i dag – og det er det, vi forholder os til," siger Niels Ammitzbøll.

Advokatfirmaet DLA Piper har på vegne af en lang række licensbetalere anlagt sag mod både DR og Skatteministeriet for ulovlig opkrævning af moms på licensen. Imidlertid blev det fredag 6. juli 2018 mellem Skatteministeriet, DR og sagsøger aftalt at hæve sagen over for DR, således at den nu alene er et angående mellem Skatteministeriet og sagsøgerne.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1580 om medielicens kan læses her

Skatteministeriets vurdering af momsspørgsmålet, kan læses af denne orientering, som ministeren har givet Folketinget:

NOTE: Artiklen er første gang opdateret mandag den 2. oktober 2017, efter at DR og Skatteministeriet har modtaget stævning fra advokatfirmaet DLA Piper. Artiklen er igen opdateret lørdag den 7. juli 2018 i forbindelse med, at der ikke længere er et sagsanlæg mod DR i sagen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk