Næsten halvdelen sagde "ja" til at flytte med

DR flytter 165 årsværk til Aarhus og Aalborg, og i DR-ledelsen glæder man sig over, at mange medarbejdere har sagt ja til at flytte med.

DR flytter 165 årsværk til Aarhus og Aalborg. (Foto: agnete schlichtkrull)

Tidligere i år meldte DR ud, at man ville flytte en række redaktioner fra DR Byen i København til redaktionsmiljøer i både Aarhus og Aalborg.

I alt 165 årsværk skal flyttes over de kommende tre år, som led i DRs planer om at styrke sin tilstedeværelse uden for København. Det tal svarer samlet set til en stigning i antallet af medarbejdere uden for hovedstaden med cirka en tredjedel i forhold til i dag. Og et af succeskriterierne har været at sikre, at så mange medarbejdere som muligt flyttede med, og at så lidt ”knowhow” som muligt dermed gik tabt.

I dag er tilbagemeldingerne fra medarbejderne på DR Sporten, som var den sidste redaktion, som skulle svare, så kommet. Og med dem står det klart, at lige knap halvdelen af de adspurgte medarbejdere, nærmere bestemt 48 procent, har valgt at sige ja til at følge med deres redaktion til henholdsvis Aarhus eller Aalborg. Det er en relativ høj andel, vurderer Caroline Reiler, som er direktør i afdelingen for rådgivning, strategi og kommunikation i DR.

”Jeg har stor forståelse for, at det har været et meget vanskeligt valg for den enkelte medarbejder. Mange har familier, netværk og årelang tilknytning til hovedstadsområdet, så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det en stor beslutning. Og derfor er vi også rigtig glade for, at mange har kunnet se mulighederne i de nye redaktionsmiljøer i Aarhus og Aalborg og har haft lyst til og mulighed for at flytte med,” siger Caroline Reiler og tilføjer:

”Det betyder meget, at så mange dygtige medarbejdere vil flytte med, så vi ikke mister de kompetencer og den viden, som er blevet opbygget på de enkelte redaktioner. Ligesom det også er vigtigt at få så mange som muligt med, for at vi hurtigere kan komme i luften, når vi er på plads i de nye omgivelser,” siger Caroline Reiler.

Hun peger på, at det formentlig har haft stor betydning for udfaldet, at man er blevet enige om nogle fornuftige vilkår, som gør omstillingen nemmere for den enkelte samt at der har været tydelige faglige ambitioner bag flytningen, fordi de nye redaktioner samlet set får et markant løft.

51 har skullet svare

Flytningen vedrører medarbejdere fra DR Sporten, DR Vejret, Kontant, Madmagasinet, DR Videnskab samt medarbejdere på dr.dk/skole, dr.dk/undervisning og dr.dk/ligetil, som er DRs nettilbud til usikre læsere. I alt har 51 medarbejdere skullet afgive svar, og af dem har 28 svaret ja, mens 23 har svaret nej. Hertil kommer syv medarbejdere, som enten har forladt DR i mellemtiden eller fået andre jobs internt i DR.

Allerede fra årsskiftet vil forbrugerprogrammerne 'Madmagasinet' og 'Kontant' være på plads og producere fra Aarhus. Og henover foråret og sommeren kommer der liv i det nye center for innovativ formidling af videnskab og undervisning i Aalborg, når redaktionerne bag DR Viden/Skole/Undervisning og Ligetil samt P1's videnskabsprogrammer flytter ind. DR Sporten og Vejret er de sidste redaktioner som flytter – det sker i februar 2018.

Planerne om at flytte redaktionerne blev offentliggjort den 6. april i år, og er et led i at sikre, at DR også i de kommende år er relevant for hele befolkningen, og at medie- og kulturinstitutionen afspejler og formidler det liv, der leves udenfor hovedstaden.

Facebook
Twitter