Nævn: DR har opfyldt public service-kontrakten sidste år

Radio- og tv-nævnet er kommet med sin udtalelse om DR’s public service-redegørelse for 2019 – og den er godkendt.

DR har opfyldt public service-kontrakten i 2019, mener Radio- og tv-nævnet. (© DR)

DR skal hvert år over for Radio- og tv-nævnet gøre rede for, om DR har levet op til de forpligtelser, som er blevet aftalt mellem kulturministeren og DR i den såkaldte public service-kontrakt.

Den 30. april i år afleverede DR sin public service-redegørelse, og Radio- og tv-nævnet gennemgår så de krav, som DR har skullet redegøre for, ligesom nævnet kommer med en udtalelse om den.

Nævnet kom med sin udtalelse fredag, og konklusionen var positiv.

- På baggrund af sin gennemgang af DR’s public service-redegørelse for 2019 finder Radio- og tv-nævnet, at DR i 2019 opfylder public service-kontraktens krav, og at redegørelsen giver et fyldestgørende og retvisende billeder af DR’s programudbud og borgernes brug heraf i 2019, hedder det blandt andet i konklusionen på den 57 sider lange gennemgang fra nævnet. Inden Radio- og tv-nævnet kommer med sin udtalelse, gennemfører nævnet en offentlig høring over redegørelsen, så alle har mulighed for at komme med indspark og kommentarer. Det var der nu ingen, der havde, noterer nævnet i udtalelsen.

Første år i ny periode

2019 var første år i den nuværende femårige kontraktperiode mellem DR og kulturministeren, idet aftalen er for perioden 2019-2023.

- Det er derfor ikke muligt at konkludere på de forpligtelser, der er formuleret som et årligt gennemsnit over kontraktperioden, lyder det videre i konklusionen.

Om udtalelsen fra Radio- og tv-nævnet siger DR’s bestyrelsesformand Marianne Bedsted:

- Hver eneste dag arbejder DR målrettet på at leve op til public service-forpligtelserne og være noget for hele den danske befolkning. I 2019 har DR fokuseret på den fortsatte implementering af DR’s strategi ’Sammen om det vigtige’, hvor omdrejningspunkterne er demokrati, kultur og fællesskaber til alle – både store og små. Jeg er meget tilfreds med, at Radio og tv-nævnet igen i år kvitterer ved at konkludere, at DR lever op til forpligtelserne, siger hun.