Nævn: DR har opfyldt public service-kontrakten til fulde de seneste fire år

Radio- og tv-nævnet fastslår, at DR overholdt public service-kontrakten i 2018, og at DR har gjort det i hele perioden 2015-2018, hvor den tidligere aftale gjaldt.

DR overholdt public service-kontrakten i 2018, og har i det hele taget gjort det i perioden 2015-2018, konkluderer Radio- og tv-nævnet.

Hvert år skal DR over for Radio- og tv-nævnet gøre rede for, om DR har levet op til de forpligtelser, som er aftalt mellem kulturministeren og DR i den såkaldte public service-kontrakt.

Inden den 1. maj skal DR derfor aflevere en public service-redegørelse, og Radio- og tv-nævnet gennemgår så de krav, som DR har skullet redegøre for og kommer med en udtalelse om den.

Nævnets udtalelse kom mandag, og den var positiv.

- På baggrund af sin gennemgang af DR’s public service-redegørelse for 2018 finder Radio- og tv-nævnet, at DR i 2018 til fulde opfylder public service-kontraktens krav, og at redegørelsen giver et fyldestgørende og retvisende billeder af DR’s programudbud og danskernes brug heraf i 2018, noterer nævnet på sidste side af sin 68 sider lange gennemgang.

Fyldestgørende og retvisende

2018 var det fjerde og sidste år i den tidligere public service-kontrakt, og i sin udtalelse mandag understreger Radio- og tv-nævnet samtidig, at DR har holdt den til punkt og prikke.

- Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af DR’s public service-redegørelser for 2015-2018, at DR til fulde opfylder public service-kontraktens krav over tilladelsesperioden. Radio- og tv-nævnet finder, at redegørelserne giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR’s programudbud og danskernes brug heraf i tilladelsesperioden, lyder det fra nævnet.

Om udtalelsen fra Radio- og tv-nævnet siger DR’s bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

- Den seneste tid har handlet rigtig meget om fremtiden og DR’s nye strategi ’Sammen om det vigtige’. Radio- og tv-nævnets redegørelse er en god anledning til lige at stoppe op og gøre status over de foregående år. Jeg er glad for, at nævnet fremhæver, at DR til fulde lever op til forpligtelserne – ikke kun i 2018, men i hele perioden for den tidligere public service-kontrakt. I et meget foranderligt medielandskab formår DR at leve op til de krav, der stilles til os. Det er jeg rigtig tilfreds med, siger hun.

Ved årsskiftet trådte en ny public service-kontrakt i kraft mellem DR og kulturministeren. Den nye er femårig og dækker perioden 2019-2023.

  • Se nævnets udtalelse her

  • Se DR’s public service-redegørelse og årsrapport for 2018 på www.dr.dk/dri2018