Nu får 11 nye skoler mulighed for at spille i skoleorkester

Kulturministeriet har afsat 10 millioner kroner til projektet OrkesterMester, hvor skoleklasser i hele landet lærer at mestre klassiske musikinstrumenter, spiller sammen i orkester og møder professionelle musikere fra blandt andet DR Symfoniorkestret.

  • Med OrkesterMester får skolebørn i hele landet mulighed for at lære at spille et orkesterinstrument - gratis og som del af den almindelige skoledag. Her er det elever fra M.C. Holms Skolen på Mors, som sidste sommer var med til OrkesterMesterFest i DR Koncerthuset. (Foto: Bjarne Bergius Hemansen)
  • Som afslutning på hvert skoleår mødes alle landets OrkesterMester-skoler i DR Koncerthuset, hvor de en hel dag spiller sammen med de professionelle musikere i DR Symfoniorkestret. I 2019 deltog 600 børn fra ni forskellige danske skoler i OrkesterMesterFesten. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)
  • Også elever fra Lille Næstveds Skole var med i sidste års OrkesterMesterFest. (Foto: Bjarne Bergius Hemansen)
1 / 3

Alle elever i udvalgte skoleklasser på 11 danske skoler får nu lov til at opleve glæden ved at spille på et instrument og at opleve fællesskabet ved at spille i orkester sammen med alle klassekammeraterne. Skolen er udvalgt som en af 11 skoler landet over, der i samarbejde med den lokale musikskole bliver en del af projektet Orkestermester.

En bevilling fra Kulturministeriet på 10 millioner kroner i årene frem til 2023 giver skolerne mulighed for at indkøbe hele klassesæt af violiner, celloer, klarinetter og andre orkesterinstrumenter.

– Med OrkesterMester er vi med til at sætte fokus på musik i folkeskolen og sikre, at flere børn får oplevelser med musik. De lærer at spille og får viden om forskellige typer af musik, og de lærer om vores fælles musikkultur, siger generalsekretær Lotte Trangbæk, Danske Musik- og Kulturskoler, der står bag projektet. Arbejdet med skoleorkestret foregår i de obligatoriske musiktimer og i et samarbejde mellem musikskolen og folkeskolen.

OrkesterMester startede i 2018 på ni skoler, og her har erfaringen været, at arbejdet med skoleorkestret engagerer og motiverer både elever og lærere, og at det sætter et positivt præg på skolen og især på de medvirkende klassers trivsel. Kulturminister Joy Mogensen har tidligere udtalt, at hun ønsker, at alle danske børn får mulighed for at spille et instrument. OrkesterMester er et skridt på vejen, og med de 11 nye skoler kommer 3800 børn rundt i Danmark til at spille sammen i skoleorkestre i perioden frem til 2022.

For DMK er det vigtigt, at OrkesterMester fører til, at skolerne får opbygget et skoleorkester, der også lever efter projektperioden, og gør musikken til en aktiv og forankret del af elevernes skoleliv. – De kunstneriske fag har i mange år ikke fået så meget fokus i folkeskolen, og derfor er vi meget glade for gennem OrkesterMester at være med til at styrke musikkulturen i skolerne og samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler, siger Lotte Trangbæk.

En del af ideen med OrkesterMester er desuden, at eleverne skal møde professionelle musikere. Det sker ved en årlig OrkesterMesterFest, hvor eleverne fra alle de deltagende skoler enten spiller en hel dag sammen med DR Symfoniorkestret og afslutter med koncert i DR Koncerthuset eller hos et af landsdelsorkestrene.

Om OrkesterMester

  • OrkesterMester er et samarbejde mellem Danske Musik- og Kulturskoler, kommuner og folkeskoler samt DR Symfoniorkestret.

  • OrkesterMester sigter på at opdyrke skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et.

  • OrkesterMester er hele klasser der spiller sammen.

  • Projektet kerneværdier er Selvtillid og Sammenhold, Spilleglæde og Skolestolthed.

  • Projektet startede i 2018 med en bevilling fra Nordea-fonden på 3,4 millioner kr.

  • Med midler fra Musikhandleplanen 2019-2022 har Kulturministeriet bevilget 10 millioner kroner til projektet.

Facebook
Twitter