Nu kan sangglade børn søge optagelse i DR Korskolen

Der er plads til mange nye drenge og piger i de tre kor, som udgør DR Korskolen: DR Spirekoret, DR Børnekoret og DR Juniorkoret. Ansøgningsfristen er søndag den 3. april, og optagelsesprøverne finder sted i juni.

Medlemmerne her er fra DR Spirekoret, der består af i alt 70 børn i alderen 5-8 år. Foto: Kim Matthäi Leland. (© Kim Matthai Leland)

Hvis man har set DR’s store julekoncerter i tv, har man sikkert lagt mærke til de mange små sangere, som strømmer ind på scenen og medvirker i koncerterne sammen med DR Koncerthusets professionelle sangere og musikere.

I alt er der næsten 200 børn i DR Korskolen, som består af tre forskellige kor: DR Spirekoret for de 6-8 årige, DR Børnekoret for de 9-11 årige og DR Juniorkoret for de 12-15 årige.

I de to yngste kor er der både drenge og piger, mens DR Juniorkoret kun består af piger. Tilsammen udgør korene en musikalsk og sanglig uddannelse, som kan forberede de unge sangere til optagelse i DR Pigekoret, hvis de ønsker at fortsætte der.

De tre kor i DR Korskolen holder prøve hver uge i DR Koncerthuset, og de optræder i både radio og tv, ved koncerter og på CD-indspilninger – ofte sammen med DR’s professionelle ensembler. Ud over korsangen får børnene også undervisning i hørelære, og for sangerne i DR Juniorkoret er der også undervisning i solosang og krav om, at de skal spille et instrument.

Hvert forår optages nye sangere i alle DR Korskolens tre kor, og i år er ansøgningsfristen søndag den 3. april.

Her kan du se, hvad der kræves, og opslagene til hvert enkelt af korene.

Optagelse i DR Juniorkoret

DR Juniorkoret består af cirka 60 piger, som har korprøve hver tirsdag klokken 16.30-19.30 i DR Byen, og hørelære-undervisning på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på udvalgte torsdage i tidsrummet 16.00-20.00. Hvis pigerne skal ud at give koncert eller indspille sange til radio eller tv, er der ekstra prøver.

For at komme i betragtning til en plads i DR Juniorkoret skal man gå i 6.-9. klasse, og det er et krav, at man spiller et instrument. DR forventer, at sangerne fortsætter med at spille et instrument, så længe de synger i koret.

Læs hele opslaget om tilmelding og optagelsesprøve her

Optagelse i DR Børnekoret

DR Børnekoret består af cirka 70 børn, som øver hver torsdag klokken 16-18 i DR Byen. Hvis børnene skal ud at give koncerter eller indspille sange til radio eller tv, er der ekstra prøver, og en eller to gange om året holder koret en øveweekend.

Alle, der skal starte i 3.- 5. klasse efter sommerferien, kan melde sig til optagelsesprøve i DR Børnekoret.

Læs hele opslaget om tilmelding og optagelsesprøve her

Optagelse i DR Spirekoret

DR Spirekoret består af i alt cirka 70 børn i alderen 5-8 år (0.-2. klasse), som øver hver lørdag formiddag i DR Byen.

Man kan tilmelde sig optagelsesprøven til DR Spirekoret det år, barnet skal starte i skole. For eksempel_ Skal dit barn starte i 0. klasse i august 2022, kan du først nu tilmelde dit barn.

Normalt kan man kun søge optagelse i DR Spirekoret det år, man skal starte i 0. klasse. Går man allerede i 0. eller 1. klasse, kan man altså ikke søge ind i DR Spirekoret. I år optager DR undtagelsesvis en håndfuld sangere til den kommende 1. klasses årgang, grundet eftervirkningerne fra corona-situationen.

Læs hele opslaget om tilmelding og optagelsesprøve her

Man kan læse mere om DR Korskolen og optagelsesprøverne, som finder sted i juni, på DR Koncerthusets hjemmeside her.