Ny i DR: Maria har brug for sin talforståelse

Hvordan er det at blive medarbejder i DR? Læs hvad nogle af DRs nyere medarbejdere siger om deres job.

Maria Ramsø Motzfeldt har arbejdet i DR i knap et år. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

Maria Ramsø Motzfeldt, Konsulent, DR Analyse og Projekter

Jeg er 28 år, er uddannet cand.polit og har arbejdet i DR siden august 2017.

Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er en del af en mindre analyseenhed i DR Økonomi, hvor jeg udfører større og mindre analyseopgaver på tværs af hele huset med økonomi som fokus. Jeg arbejder primært projektbaseret og beskæftiger mig derfor typisk med opgaver, der strækker sig over lidt længere perioder.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er især spændende, at to dage ikke ligner hinanden. Opgaverne spæder bredt over alle fagområder i DR, hvilket betyder at jeg kommer rundt i huset og både støtter op om og udfordrer arbejdsprocesserne. At arbejdet primært er projektbaseret betyder samtidig, at jeg kommer dybere ned i materien på den enkelte opgave, hvilket bidrager til at gøre opgaverne endnu mere spændende. Da mine opgaver primært består af længerevarende analyser og projekter betyder det også, at den enkelte opgave ikke går igen i min hverdag. Jeg har dermed ingen faste driftsopgaver, men derimod udelukkende udviklingsopgaver og -projekter, som skærper virksomheden, og som samtidig er med til at udvikle mine kompetencer.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

I min funktion er det yderst vigtigt at have en god talforståelse og evnen til hurtigt at knække koden i en analytisk vanskelig opgave. Ydermere skal jeg på kort tid kunne tilegne mig ny viden om et område i virksomheden. Det er især disse ting min uddannelse har givet mig værktøjer til. Desuden er gode excelkundskaber utrolig vigtigt, da jeg ofte arbejder med store datamængder.

Hvilke tre ting er de vigtigste for dig ved at arbejde i DR?

Den første ting er alsidighed i de faglige profiler rundt i huset, hvilket er med til at udfordre mig i den måde, jeg tænker og løser opgaverne på. Derudover har jeg meget ansvar i den enkelte opgave og tillid til, at jeg kan udføre opgaven. Tillige giver DR mulighed for at jeg hele tiden kan at udvikle mig, da virksomheden konstant er i bevægelse, så der dermed konstant opstår opgaver med behov for nye måder at løse dem på.

Hvorfor er DR en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?

DR er attraktiv for mig, fordi virksomheden har en alsidig medarbejderskare, som betyder, at jeg konstant bliver udfordret og møder nye mennesker og fagligheder. Dertil er DR en virksomhed, hvor man møder utrolig dygtige folk, hvilket giver mig stor inspiration.

Facebook
Twitter