Ny organisering for DR’s samarbejde med eksterne producenter

Størstedelen af eksternt produceret indhold vil fremover blive bestilt fra det nye direktørområde Bruger, Marked og Publicering.

Nikolaj Vitting Hermann er chef for tværgående indhold og ekstern produktion i DR. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

DR’s nye digitale udviklingsplan sætter retningen for den digitale udvikling af DR de kommende år. Foruden en række strategiske initiativer, som planen indeholder, skal en større organisatorisk omlægning af DR bidrage til den digitale omstilling.

Som led i omlægningen placeres størstedelen af bestillingen af programmer i det eksterne marked i det nye direktørområde Bruger, Marked og Publicering. Det gælder både tv- og lydindhold. DR’s ambitioner for gode, konstruktive samarbejder med produktionsmiljøet er intakte, ligesom udlægningsprocenten forventes at holde nuværende niveau i det kommende år. Ændringen for producenter er dermed først og fremmest organisatorisk.

Bestilles af Bruger, Marked og Publicering

Størstedelen af eksternt produceret indhold vil fremover blive bestilt fra det nye direktørområde Bruger, Marked og Publicering.

Direktørområdet består af afdelingerne Eksponering og Brugerrelationer, Distribution, Medieforskning, Publicering samt Tværgående indhold og Ekstern programbestilling, hvor sidstnævnte altså vil være ansvarlig for kontakten med eksterne producenter.

Ifølge chef for Tværgående indhold og ekstern produktion, Nikolaj Vitting Hermann, er den nye organisering med til at sikre, at eksternt indhold, der lige som DR’s eget indhold udvikles til digitalt brug, forbliver relevant og appellerende for danskerne. Det er en afgørende præmis for, at DR’s tilbud står lige så stærkt digitalt, som det hidtil har på flow.

- Det er en fordel, at det overordnede ansvar for forbindelsen til det eksterne produktionsmiljø er placeret i samme område, som hvor vi arbejder med indsigter omkring brugerne om deres mediebehov og -adfærd. Der er en stor innovationskraft i markedet, og derfor giver det god mening, at dét sted i DR, der har til opgave at sikre DR’s position i mediemarkedet, også har en tydelig forbindelse til det eksterne produktionsmarked, som er en vigtig strategisk relation for DR, siger han og fortsætter:

- Der er nogle oplagte positive synergier mellem vores brugerindsigter og opgaveforståelse og markedets idérigdom, som vi nu har mulighed for at udnytte endnu mere.

Organiseringen, hvor kræfterne omkring den eksterne produktion er samlet i et epicenter i Bruger, Marked og Publicering har også andre fordele, som skal gøre DR konkurrencedygtige som aftagere i et produktionsmarked, hvor kampen om det gode indhold er intensiveret:

- Det er vigtigt, at DR har en stærk faglighed i forhold til at indkøbe stærke produktioner på tværs af genrer. Vi oplever samtidigt, at det er vigtigt for producenterne, at der er en transparens omkring, hvor de skal henvende sig med deres idéer og koncepter, siger Nikolaj Vitting Hermann og tilføjer, at DR fortsat vil sikre en tæt koordination på tværs af eksterne bestillinger.

Chef for eksterne produktioner er Anne Garlichs, som sammen med et team af redaktører ser frem til det kommende samarbejde med produktionsmiljøet:

- Vi har et stærkt og berigende samarbejde med mange eksterne producenter, som fortsat er afgørende for udviklingen af DR’s indhold til digitale brugere. Det glæder vi os til at fortsætte med, siger hun og fortsætter:

- Vi vil fortsat bestille indhold, der samler danskerne til DR1-brandet og specialiseret indhold til DR2-brandet, men fælles for alt indholdet er, at det skal styrke DRTV og appellere til danske streamere.

Samtidig oplyser Anne Garlichs, at DR fortsat vil afholde producentdage og pitchrunder for eksterne producenter, præcis som man hidtil har gjort.

Anne Garlichs er chef for eksterne produktioner. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

Det er også i afdelingen eksterne lydproduktioner bestilles. Lydindhold er forankret hos redaktør Tine Godsk Hansen.

- DR har gennem de senere år styrket sit fokus på udlægning af produktioner til det eksterne marked, og vi kan samtidigt se, at markedet er modnet markant. Det nyder begge parter godt af, og vi ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde med de eksterne lydproducenter, siger Tine Godsk Hansen.

Udvalgte genrer lægges i indholdsområderne

Dog er bestillingen af udvalgt indhold med den nye plan flyttet til indholdsområderne fremfor over i det nye direktørområde, Bruger, Marked og Publicering.

Det gælder for det eksternt producerede børn- og ungeindhold, som nu bestilles i de områder, der entydigt har ansvaret for at løfte vores aldersformaterede børne- og ungeuniverser. Det betyder, at B&U bestiller alt indhold til Minisjang, Ramasjang og Ultra på tværs af genrer. De eksterne bestillinger på børneområdet er forankret hos Morten Skov Hansen. Samtidigt vil man i DR Ung bestille eksternt produceret tv-indhold til det nye, samlede unge-tilbud.

- Indhold og koncepter for særligt de målgrupper skal udvikles langt mere tværmedielt. Derfor er det en fordel, at alt fra udviklingen af spil, SoMe-koncepter og tv-programmer er samlet ét sted, forklarer Nikolaj Vitting Hermann.

Også fiktion til unge og voksne vil blive samlet ét sted og derfor fremover blive bestilt i direktørområdet Kultur, Børn og Unge hos DR Fiktion, som samtidigt har ansvaret for DR’s egenproducerede drama.

Endeligt vil også bestillingen af eksternt producerede dokumentarer blive placeret i indholdsområdet DR Nyheder.

- Fordelen ved at have de eksterne dokumentarer placeret i DR Nyheder er, at det øger muligheden for at udnytte et stort potentiale i at brede dokumentarernes historier ud på tværs af hele DR’s nyhedstilbud. På den måde får brugerne tilbudt flere indgange til samme historie, siger Nikolaj Vitting Hermann.

Forhandling af pris, vilkår og rettigheder ligger fortsat hos DR Medieindkøb

Som det har været praksis i DR siden 2017, er det DR Medieindkøb, der varetager dialogen og forhandling af priser, vilkår og rettigheder på de eksterne produktioner, og det gælder, uanset hvilket område i DR der er bestiller af indholdet. Her møder eksterne producenter altså de samme programindkøbere og jurister, helt som de har gjort hidtil.

Det tætte samarbejde, DR Medieindkøb har haft med redaktører i DR Medier om de enkelte projekter, fortsætter helt som før uanset om redaktøren nu sidder i BMP eller i et af DR’s indholdsområder.

FacebookTwitter