Nyt topmøde om ’Kvinder i Musikken’ graver et spadestik dybere

DR og ni af musikkens organisationer inviterer tirsdag til det andet topmøde om kønsubalancen i dansk musik, og hvad der kan gøres ved den.

Lea Munk Kaarsholm (til venstre) og Stine Danving er DR’s to projektansvarlige for ’Kvinder i Musikken’, der tirsdag holder sit andet topmøde. Foto: Jan Dohrmann.

I foråret 2022 var DR vært for et topmøde om ’Kvinder i Musikken’ i tæt samarbejde med musikbranchen, og tirsdag den 14. november sker det igen i DR Koncerthusets Studie 2.

Med Silja Okking som dagens vært, og med DR-journalisterne Julie Hornbek Toft, Ulla Essendrop og Adina Ren som moderatorer, lægger DR op til at gå et spadestik dybere med kønsubalancen i dansk musik. Det hele sker i samarbejde med Autor/Komponister og Sangskrivere, musikselskabernes brancheorganisation IFPI, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Danske Populærautorer, Dansk Live, Dansk Komponistforening, Musikforlæggerne og Danske Uafhængige Pladeselskaber.

- Siden sidste år har vi fået et fælles sprog for mange af udfordringerne og en større fælles forståelse for de mange nuancer, som ubalancen indebærer. Så det er ikke dér, vi starter denne gang. I stedet skal vi have en samtale om, hvilke udfordringer der fylder mest lige nu, og forslag til hvilke initiativer, der kan sættes i gang, for at arbejde med dem og for at fremme repræsentationen, forklarer redaktør Stine Danving, der er den ene af DR’s projektansvarlige på ’Kvinder i Musikken’.

Siden 2021 har DR arbejdet målrettet med projektet, der også har som ambition at løfte repræsentationen af kvindelige musikere på tværs af DR’s radiokanaler. Resultatet er da heller ikke udeblevet, for hvor 36 procent af alle afspilninger af dansk musik i 2020 var med en kvindelig hovedkunstner eller bands med både mænd og kvinder, var tallet 46 procent sidste år.

Har arbejdet i tre spor

DR har hele tiden understreget, at DR ikke kan forbedre repræsentationen af kvinder i musik alene, og at det kræver forandringer i strukturen i hele branchen. Det er blandt andet derfor, DR sammen med brancheorganisationerne holder topmøderne, så musikbranchen hele tiden er sig bevidst om det fælles ansvar for forsyningskæden. Samtidig er der dermed også et fælles forum at tage diskussionerne og forslagene i.

- Frem mod dette års topmøde har aktørerne arbejdet i tre spor – nemlig et musikerspor, et branchespor og et uddannelsesspor. Parterne har været med til at kortlægge deres interne snitflader og belyse de vigtigste samtaler lige nu. Ambitionen er derfor, at vi til topmødet kan tale mere løsningorienteret og i fællesskab blive mere klar over, hvor man kan gøre en forskel, forklarer Lea Munk Kaarsholm, der er projektleder i DR på ’Kvinder i Musikken’.

Foruden samtaler med de tre dele af musikbranchen - de såkaldte spor - og andre centrale aktører i branchen, bliver DR og Bandakademiets rapport ’Kvinderne i Musikken’ og en rapport fra Kvinfo og Tal og Analyse også inddraget i topmødet.

Derudover vil der være fælles oplæg for de cirka 200 deltagere fra direktør for organisationen ’On the Agenda’ Lynn Roseberry, der holder oplæg om adfærdsdesign i forhold til rekruttering og transparens pg oplæg fra den britiske økonom og forfatter Will Page. Han er forhenværende cheføkonom hos musiktjenesten Spotify og kan give et indblik i nutidens streamingtendenser, og hvordan man kan påvirke dem med henblik på repræsentation.

Selvfølgelig – fristes man til at sige – er der også musik på dagen, både med duoen Ravi Kuma og sangeren og sangskriveren eee gee.

Skal videndele og inspirere hinanden

Det kræver strukturelle forandringer overalt i musikbranchen at løfte repræsentationen af kvinder i musik, og hele ambitionen med DR’s musiktopmøder har været at skabe et forum, hvor branchefolk kan videndele og tale åbent og ærligt om udfordringerne samt inspirere hinanden.

- Det er meget tydeligt, at de involverede parter har forskellige institutionelle og organisatoriske rammer, de kan handle indenfor, og det er blandt andet derfor, at topmødets forarbejde er foregået i tre forskellige spor. De musiske uddannelsesinstitutioner har deres rammer, som er udstukket af politikere og ministerier, festivaler og spillesteder har deres forretningsmæssige rammer, og indenfor distribution, som for eksempel hos Spotify og DR, er der andre knapper, der kan skrues på, forklarer Stine Danving, der til daglig også er P5-redaktør.

Hun fortsætter: - Derfor har det været vores ønske at give disse aktører nogle rum, hvor de kunne udveksle erfaringer i fællesskab med nogen, der arbejder med lignende rammer, for i fællesskab at inspirere hinanden til handlingsområder indenfor agendaen. Lea Munk Kaarsholm uddyber:

- De tre spor har ikke løsningerne klar tirsdag. Til topmødet skal vi sætte fokus på og tale om centrale emner og problematikker inden for kønsbalance lige nu, siger hun.

Lea Munk Kaarsholm tager internt i DR blandt andet rundt til redaktioner og taler med dem om, hvordan man som programmedarbejder kan påvirke den kønslige ubalance i en positiv retning gennem sin egen formidling af den musik, der kommer fra kvindelige artister. Det gør hun gennem workshops, der i denne omgang indebærer undervisning og øvelser i forhold til de narrativer, journalister er med til at skabe og understøtte omkring artister. I 2021 og 2022 havde de interne undervisningsforløb fokus på bias og diskurs.

Tal for TV og podcast

Internt i DR fortsætter arbejdet med at rette op på kønsubalancen i dansk musik også på flere plan i den kommende tid. Hvor DR i første omgang har haft særligt fokus på at løfte andelen af kvindelige artister på tværs af DR’s radiokanaler, bliver kikkerten i de kommende år også rettet mod musikken, som DR bruger på TV og podcast. For hvordan er kønsfordelingen her, og hvad der kan gøres for at løfte andelen af kvindelige artister?

Det bliver noget af det, som Lea Munk Kaarsholm og Stine Danving arbejder videre med i projektet og særligt vil have fokus på i 2024 og 2025 – blandt meget andet.