P1 får mere aktualitet og ny kultureftermiddag

Når P1 fremover formidler dybde, viden og perspektiv, bliver det med et mere aktuelt afsæt og mere direkte radio. Ny sendeplan byder blandt andet på en fast kultureftermiddag.

Til efteråret går et fornyet P1 i luften med en ændret programflade. Billedet her er fra 'P1 Morgen'. (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)

Til efteråret går et fornyet P1 i luften med en ændret programflade. P1 vil sende mere direkte radio, og kanalen får en mere klar og genkendelig sendeflade. Målet med ændringerne er at give kanalens mange oplysende programmer et mere aktuelt afsæt og at styrke formidlingen.

”Vi bevarer P1’s kerne, og vi fastholder vores grundlæggende løfte til lytterne om at levere viden, perspektiv og dybde. Vi vil stadig formidle den tidløse eller evigt aktuelle historie, og vi skal blive endnu bedre til at dække dagens store nyheder, skelsættende begivenheder og vigtigste emner, samtidig med og umiddelbart efter de udfolder sig,” siger Anders Kinch-Jensen, der er kanalchef på P1.

Det betyder, at P1 justerer den daglige opbygning af sendefladen. Det vil styrke de bærende debat-, nyheds- og kulturprogrammer, give en mere klar struktur både formiddag, middag, eftermiddag og henover ugen. Samtidig får en del programmer nye sendetidspunkter, og enkelte programmer stopper for at gøre plads til nye. Formålet er at samle stofområderne på mere relevante tidspunkter af døgnet, så det bliver lettere for lytterne at finde deres interesseområder, hvad enten det er nyheder, aktualitet, specialmagasiner, debat, samfunds-, videnskabs- eller kulturstof.

Klarere flader

”P1 vil stadig dække det samme indhold og de samme stofområder, men vi udvikler den måde, vi præsenterer det på,” siger Anders Kinch-Jensen og tilføjer:

”Vi samler indholdet i klarere flader, fordi vi tror på, det vil gøre P1 mere relevant for flere og dermed fortsat bidrage til at give viden og perspektiv, skabe rammer for den gode og nuancerede dialog og stadig være en meget vigtig brik i udviklingen og forståelsen af det samfund, vi alle er en del af.”

Bedre sammenhæng mellem aktualitet og perspektiv

De fleste special- og samtalemagasiner, som for eksempel ’Hjernekassen på P1’, ’Videnskabens verden’, ’Eksistens’, ’Sproglaboratoriet’ og ’Mennesker og Medier’ vil fremover blive sendt om formiddagen alle ugens hverdage allerede fra klokken 9.10, og hver formiddag rundes af med ’Apropos’, der i dag bliver sendt om eftermiddagen.

P1’s lyttere skal vide, at der er levende debat om aktuelle emner i mange afskygninger hver dag efter 12-Radioavisen. Derfor får kanalen et nyt, fast debattilbud hver middag fra klokken 12.15-13.00, som skal binde nyheder og aktuel debat sammen og sætte nyhedsstrømmen i perspektiv.

”Vi har gode erfaringer med at udvikle debatformater på P1, så der bliver mere dialog og mindre forudsigelig konfrontation. Det kræver, at vi sætter en ramme for debatten, som vi blandt andet har gjort det med ’Søndagsfrokosten’, ’Ugens gæst’ og ’Ring til regeringen’. Den fornyelse sætter vi nu ekstra skub på med nye debatformater i middagstimen, hvor mange stiller ind på P1,” siger Anders Kinch-Jensen.

Kortere radioaviser og mere selvstændigt nyhedsbillede

Både ’Orientering’ og ’P1 Morgen’ har de seneste år opprioriteret perspektiveringen af dagens vigtigste, aktuelle historier, og det er de samme tanker, der ligger bag den nye aktuelle debatflade. P1 vil i højere grad levere selvstændige nyhedshistorier og nye vinkler, og det vil også blive afspejlet i radioaviserne. De lange radioaviser klokken 12.00, 16.00, 17.00 og 18.00 bliver fem minutter kortere, og kræfterne skal i højere grad bruges på indholdet og historierne.

”Vi har haft succes med at styrke aktualiteten især i ’P1 Morgen’, og vi vil prioritere indholdet og de selvstændige historier endnu højere i hele P1’s nyhedsbillede. Når vi i stedet tager de aktuelle sager op i ’Orientering’, ’P1 Morgen’ og ’P1 Debat’, kan vi frigøre nogle af radioavisernes sendeminutter og bruge flere af nyhedskræfterne på at opdyrke mere selvstændige og originale journalistiske historier,” siger Anders Kinch-Jensen, der samtidig understreger, at der ikke bliver tale om en nedprioritering af nyhedsstoffet på P1.

Kulturen får sin egen eftermiddag

Derudover skruer P1 op for kulturen i sendefladen. P1 samler en stor del af kulturstoffet, så lytterne kan møde historie, kultur og livsstil i en hel og sammenhængende flade hver eftermiddag fra klokken 14-16. Det betyder, at der samlet set vil være 10 timers kultur og samfundskultur på hverdagene – ud over at P1 fastholder en række selvstændige kulturtilbud som for eksempel ’Filmland’, ’Skønlitteratur på P1’ og ’Kulturknuserne’. I den daglige to timers kulturflade fra klokken 14-16 vil engagerede værter og reportere give lytterne den gode kulturfortælling og formidle de historier, der er relevante og forventelige, samt de historier, der er nye og helt ukendte.

”Kulturstoffet er et kerneområde for P1, men nogle af kanalens mange forskellige kulturtilbud har hver især haft svært ved at trænge igennem, fordi de kun bliver sendt en gang om ugen. Med et dagligt tilbud på to timer giver vi lytterne et fast kulturholdepunkt i fladen, hvor vi kan tage dem med vidt omkring i kulturlivet,” siger P1’s kanalchef Anders Kinch-Jensen.

FAKTA: Programændringer på P1

P1 vil gøre det lettere for lytterne at finde rundt i kanalens programmer og flader. Det betyder, at nogle programmer stopper, mens andre kommer til. Mange programmer får nye sendetider, og programindholdet bliver samlet i nye tilbud.

Nogle helt konkrete ændringer er:

  • P1 vil generelt være tættere på nyhedsstrømmen i de omgivende aktualitetsflader, og derfor bliver de fire daglige hverdagsradioaviser (klokken 12, 16, 17 og 18) fem minutter kortere.

  • En ny formiddagsflade lørdage fra klokken 10-12 vil sætte ugen i relief med indslag og gæster - og erstatte nuværende genudsendelser.

  • ’Kultursøndag’ får en ekstra time, så programmet også sender klokken 11-12. I dag sender programmet fra klokken 8.30-10.00.

  • ’P1 Business’ forkortes ugentligt fra 57 til 30 minutter og bliver et debatformat med relevante aktører fra ugens vigtigste erhvervshistorier. Den aktuelle erhvervsdækning styrkes i ’P1 Morgen’, hvor P1 har mange erhvervsinteresserede lyttere.

  • Kulturstoffet bliver opprioriteret med en to timer lang, samlet flade hver eftermiddag. ’Kulturnyt’, ’På Tomandshånd’ og ’Klubværelset’ udgår, og emneområderne flyttes på forskellig måde til den nye eftermiddagsflade og ’Kultursøndag’.

  • ’Stedsans’, ’Alle tiders historie’, ’Danskernes akademi’, ’Faglitteratur på P1’, ’Sundhed på P1’ og ’Den sociale udfordring’ stopper. Dele af stoffet videreføres i aktualitets-, kultur- og debatfladerne.

  • Der vil blive sendt mere direkte radio, og det betyder, at aktualiteten på den samlede P1-flade bliver styrket.

  • Dagen inddeles i indholdsmæssige flader, som dels kan gå i dybden og give perspektiv og dels kan give lytterne et overblik over, hvilke tidspunkter på dagen deres yndlingsemner bliver sendt.

  • P1 slår de to hidtidige debatbånd sammen til ét under hovednavnet ’P1 Debat’. Det sendes alle ugens dage året rundt fra klokken 12.15-13.00. Her kan man møde forskellige debattyper som for eksempel ’Ring til regeringen’ om mandagen, ’Ugens gæst’ om lørdagen og ’Søndagsfrokosten’ om søndagen. De andre dage vil der være debatter, hvor lytterne spiller en aktiv rolle - eller der kan være rene studiedebatter

Facebook
Twitter